kostel Povýšení sv. Kříže (Pavlův Studenec) →
14157 bývalý kostel sv. Michala

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 173/20
Kód katastrálního území:
716669
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
kolem 1300, přestavěn 1688 - 1689, znovu postaven 1782
Zbořeno:
část 1883, zbytek po 1952
Poloha:
v JV části vsi

Kostel sv. Michala je prvně připomínán již kolem roku 1300 ve starší horní jihovýchodní části vsi Otročín. Ve 2. polovině 13. století byla založena nová pravidelně založená kolonizační ves severozápadně od původního založení s kostelem Božího těla, který ve 14. století pravděpodobně převzal farní práva. V roce 1657 je kostel sv. Michala, označený jako kaple (capella) popisován jako ruina. Roku 1667 ves vyhořela a při tom byly poškozeny oba zdejší kostely. V letech 1688-1689 byl kostel nově barokně vystavěn a pořízeno bylo i nové vybavení, mj. i hlavní a dva boční oltáře. U kostela působilo i literátské bratrstvo, doložené poprvé roku 1714. V roce 1782 vyhořel kostel Božího těla a starý kostel sv. Michala po menší přestavbě, související patrně rovněž s požárem, sloužil jako farní. Pozdější tradice uvádí, že pouze kvůli požáru farního kostela nebyl kostel sv. Michala zrušen při josefínských reformách. Z vyhořelého kostela Božího Těla zbyla jen malá kaple na místě věže; protože však byl kostel sv. Michala daleko od centra vsi, konaly se pravidelné bohoslužby v této kapli. V letech 1834 - 1838 byl na místě vyhořelého kostela Božího těla postaven nový empírový farní kostel sv. Michala, který převzal patrocinium dočasného farního kostela; ten byl následně zrušen. Majetek zrušeného kostela, vyčíslený na 1902 zl. 65 kr. i většina mobiliáře připadly nově postavenému farnímu kostelu. V roce 1883 byl zrušený kostel odsvěcen a byla zbořena apsida. Loď kostela však zbořena nebyla a byla upravena na školu a obytný dům pro učitele, od roku 1861 sloužila jako obytný dům č.p. 69. Poslední zbytky kostela byly odstraněny při demolici domu někdy po roce 1952. - Jednoduchý jednolodní obdélný kostel bez věže s trojboce uzavřeným presbytářem krytý šindelovou valbovou střechou. K bočním stěnám lodi kostela bývaly přistavěny dvě obdélné předsíně. Stěny kostela byly prolomeny devíti okny a čtyřmi dveřmi. Vnitřní prostor kostela byl klenutý. V západní části lodi byl umístěn hudební kůr. Vnitřní zařízení kostela tvořil např. oltářní obraz sv. Michaela Archanděla z doby kolem roku 1700 v polokruhově zakončeném rámu, který byl později umístěn v novém kostele. - Kostel je zakreslen na mapě Stabilního katastru z roku 1839. - Kostel stál na trojici pozemků; jeden (pozemková parcela č. 173/20) je v soukromém vlastnictví (Mária Peroutková z Otročína), druhý (pozemková parcela č. 173/84) je také v soukromém vlastnictví (Daniel Matouš z Ostrova a Petr Matouš z Toužimi) a třetí (pozemková parcela č. 2905/8) patří obci Otročín.

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 50.029742°N, 12.89466°E

Komentáře

Žádné komentáře