kostel sv. Josefa (Petlery) →
14141 kostel Spasitele nesoucího kříž a Panny Marie Bolestné

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 879
Kód katastrálního území:
760641
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1842 - 1845, věž 1877
Zbořeno:
1966

Filiální kostel. byl postaven v letech 1842 - 1845 světlickým sedlákem Adalbertem Schauflerem a jeho ženou Marií v místě zvaném Trojas či Trojace na místě dřevěné kapličky z roku 1644 a sochy Zbičovaného Krista odstraněné roku 1794. Veškeré vnitřní zařízení kostela věnovali jeho zakladatelé. Kostel byl vysvěcen dne 13.9.1859 českobudějovickým biskupem Janem Valeriánem Jirsíkem. V roce 1877 byla ke kostelu přistavěna věž; zvon do ní daroval Johann Felsmann z Grazu. Ke kostelu konali pouti věřící z okolních farností. Po roce 1948 kostel sloužil jako skladiště Státních lesů; odstřelen byl v roce 1966. Na jeho místě byl roku 1998 postaven kříž. - Kostel byl centrální, osmiboký, na východní straně byl přistavěn presbytář a na západní straně kruchta. Ke kruchtě byla roku 1877 přistavěna věž s jehlancovitou střechou a se třemi zvony. Loď měla rozměry 9,45 x 9,10 m. Presbytář a kruchta každý 4,4 m široké a 3,6 m dlouhé. Loď, presbytář i kruchta klenuté, na lodi cibulovitá sanktusová věžička. Uvnitř kostela byla pozdně gotická soška Madony s Ježíškem z konce 15. století, obraz Panny Marie Bolestné a starší reliéf Panny Marie Pomocné z roku 1764. Varhany od Petra Bürgera ze Slavkova z roku 1880 byly po roce 1948 zničeny. Kostel byl odstřelen roku 1966. - Pozemek, na němž kostel stál, patří městu Český Krumlov.

WGS84 souřadnice objektu: 48.746199°N, 14.21002°E

Komentáře

Žádné komentáře