← kostel sv. Jana Křtitele (Mnich) kostel sv. Josefa Kalasanského (Moravská Třebová) →
14102 evangelický metodistický kostel

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
evangelická
Parcela:
pozemková parcela č. 2510/11
Kód katastrálního území:
713520, 714828
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1931
Zbořeno:
začátkem 70. let 20.století
Poloha:
na místě dnešní Městské nemocnice na Fifejdách

Funkcionalistický kostel byl postaven v roce 1931 pro Evangelickou církev metodistickou podle projektu architekta Karla Kotase. Církev oslovila architekta Kotase v roce 1930, v srpnu 1930 už Kotas pracoval na plánech kostela. Základní ideou Kotasova návrhu modlitebny se stala hra kontrastních, zdánlivě nesourodých strohých hmot, zkomponovaných na pravidelné obdélné parcele. Strukturu stavby tvoří železobetonová konstrukce. Stejně strukturovaný a prostý dojem vyvolávala matérie samotné modlitebny. Kotas nestavěl okázalý chrám, ale čistou prostoru, ve které měl příchozí nalézt klid a měl možnost pohroužit se sám do sebe. Požadavek prostoty se odrazil rovněž v nepředimenzovaných proporcích, připomínajících spíš větší rodinný dům. Větší stavbu neumožňovaly ani rozměry pozemku. Vstup se širokým schodištěm byl umístěn z boku modlitebny z nově projektované ulice. Za vstupním schodištěm se otvírala nízká přízemní prostora vestibulu. V přízemí se nacházela hala (do ní se dalo vstoupit i druhým, jihovýchodním vstupem) vydlážděná terrazzem, po její pravé straně se nacházela kancelář. Z parteru se vcházelo do hlavních prostor modlitebny, které architekt vložil do druhé, funkčně oddělené části budovy. Vpravo od těla zvonice a převýšené schodišťové věže vytvořil Kotas další kubický objem pro centrální prostory modlitebny. Tím demonstroval její význam v celém hmotovém uskupení. Nízkou výšku středního celku opticky navýšil a ozvláštnil vertikální motiv, připomínající v konturách kostelní zvonici. Prvek byl srozumitelným vyjádřením sakrální funkce objektu. Zadní plochu skeletu „zvonice“ tvořila stěna přináležící robustnímu obalu schodiště. Schodišťový trakt měl v prvním patře obytné prostory. Přímé osvětlení zajišťovala atypická sdružená vertikálně osazená okna. Obrys zvonice Kotas vytvořil pouze ze dvou železobetonových rámů. Vrchol konstrukce korunoval křížem, zvon chyběl. Význam a funkci stavby, tedy její náboženské poslání, vyjádřil architekt jednoduchou a zřetelnou formou, sestavou tří základních elementů - modlitebny, obytných prostor a zvonice. Výrazná vertikála umocňovala duchovní rozměr stavby. - Kostel byl zbořen v 70. letech při rozšiřování plochy nemocnice na Fifejdách. - Kostel stál na dvojici pozemků; oba (pozemkové parcely č. 2510/11 a 2510/34) patří městu Ostrava.

Zdroj: Bc. Markéta Holubová, L.Rybenský

WGS84 souřadnice objektu: 49.832412°N, 18.275621°E

Komentáře

Žádné komentáře