14094 kaple sv. Rosalie

Zaniklé (známka 600) zděné velké kaple

Druh stavby:
hřbitovní kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 911/1
Kód katastrálního území:
635987
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1700
Zbořeno:
část v březnu 1984, zbytek 1987
Poloha:
na bývalém hřbitově

se sanktusníkem

Obdélná kaple s přistavěným čtvercovým presbytářem byla dlouhá necelých 4,5 metru a široká něco přes 2,5 metru. Výška kaple činila přibližně 7 metrů. Vchod byl orientován k severu, prostor osvětlovala dvě okna. Ke skromnému zařízení náležel dřevěný oltář, černý kříž s korpusem Krista a oltářní obraz sv. Rosalie od neznámého autora. Střeše dominovala uprostřed posazená malá věžička se zavěšeným zvonkem o váze 14 kg. Při mších se pak používal menší zvonek umístěný přímo v kapli. – Koncem 17. století potřebovaly Malenovice nový hřbitov. Nastalou situaci velkoryse vyřešil tehdejší majitel Malenovic hrabě František Karel Lichtenštejn-Kastelkorn, který roku 1700 daroval pro hřbitov pozemek nedaleko špitálu, západně za Malenovicemi, u císařské silnice. Na své náklady nechal místo obehnat kamennou zdí a financoval také výstavbu dvou kaplí. Větší nesla zasvěcení sv. Rosalii, menší Panně Marii Sedmibolestné. Ke slavnostnímu posvěcení hřbitova došlo 25. dubna 1700. Pro zajištění fungování kaple sv. Rosalie vydal František Karel Lichtenštejn-Kastelkorn 1. listopadu 1701 donační listinu, v níž ustanovil pro kapli kapitál 100 zlatých. Z ročního výnosu ve výši sedmi zlatých bylo financováno konání čtyř mší ročně. Další dva zlaté ročně měly být ukládány pro nutnou údržbu a opravy kaple. Panství Malenovice koupil roku 1804 hrabě Leopold Šternberk. Když roku 1813 zemřela jeho třináctiletá dcera Mariana, rozhodl její otec, že k uložení ostatků poslouží krypta kaple sv. Rosalie v Malenovicích. V letech 1827 a 1835 následovala úmrtí dalších dvou dětí Leopolda Šternberka, a proto se hrabě rozhodl přebudovat kapli sv. Rosalie v rodovou hrobku. Kaple byla podstatně rozšířena o prostornou loď, pod níž nechal vyhloubit novou kryptu k ukládání ostatků. Vnitřní stěny kaple sloužily k umísťování náhrobníků. 6. prosince 1965 byl otevřen opět nový hřbitov, protože hřbitov z 18. století již opět nestačil. V plánu byla postupná proměna tohoto původního prostoru v park, jehož dominantou měla zůstat kaple sv. Rosalie. Až do počátku 80. let nejevilo město Gottwaldov, které bylo majitelem pozemku i kaple, nijak valný zájem o péči a údržbu. Když se navíc roku 1982 začalo mluvit o asanaci starého hřbitova a likvidaci zbývajících náhrobků a márnice, vysvětlili si to někteří občané po svém. Neznámý pachatel vnikl násilím do kaple a poškodil část náhrobků. Nečinnost majitele hřbitova jen povzbuzovala k další devastaci hřbitova a kaple. Vandalové opakovaně vnikali do kaple, z rozbitých rakví vytahovali části ostatků někdejších šlechtických majitelů Malenovic a kosti bylo možno nacházet poházené v okolí kaple. O další fatální zásah se postaral dne 11.4.1984 bagrista technických služeb města, který údajně omylem poškodil zdivo kaple v domnění, že bourá márnici. Byla stržena podstatná část zdiva presbytáře, zničena střecha a sanktusník. Tehdy se ještě likvidaci kaple podařilo včas zastavit, ale následný administrativní boj o zachování oficiálně evidované kulturní památky byl již marný. Dne 31.3 1987 rozhodlo Ministerstvo kultury o zrušení památkové ochrany pobořené kaple a ještě v témže roce byla zbořena i loď kaple. Nalezené ostatky Šternberků byly pietně uloženy do šlechtické hrobky v Napajedlích. - V těsné blízkosti zbořené kaple byla postavena nová modlitebna Církve adventistů sedmého dne. - Kaple stála na dvojici pozemků (pozemkové parcely č. 911/1 a 911/2); oba patří městu Zlínu.

Zdroj: Mgr. David Valůšek, Státní okresní archiv Zlín

WGS84 souřadnice objektu: 49.204525°N, 17.590172°E

Komentáře

Žádné komentáře