← kaplička (Popice) kostel sv. Zikmunda (Popice) →
14092 kaple Nejsvětější Trojice

Zaniklé (známka 600) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 529/1
Kód katastrálního území:
726702
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1730, přestavěna 1835
Zbořeno:
1959
Poloha:
na návsi

se sanktusníkem

Velká mešní kaple byla postavena místním zámeckým pánem Wenzelem Maria Schindelem z Hirschfeldu. V roce 1835 byla opravena. - Obdélná (celkem 6,1 x 11,75 m), se zkosenými východními nárožími (původně asi čtvercová s okrouhlým presbytářem, dodatečně rozšířená o východní prostoru podkovovitého půdorysu). Zvenčí hladká, s obdélnými, polokruhově zakončenými okny. Portál byl obdélný, s valbovou střechou krytou šindelem a šestibokým sanktusníkem. Uvnitř část obdélná a část nepravidelného půdorysu se zaobleným presbytářem, pilastry a lizénovými rámci. Na oltáři byl v podobě dřevěné sarkofágové mensy obraz Nejsv. Trojice v rokajovém rámu z poloviny 18. století a barokní dřevěná socha Trůnící Panny Marie z 18. století vysoká 75 cm. - Kaple byla zbořena vojáky v roce 1959; zůstalo jen pár rozhozených opracovaných kamenů. - Kaple stála na návsi za dvěma lípami proti příjezdu do vsi (vlevo od kříže). - Kaple je zakreslena na mapě Stabilního katastru z roku 1839. - Pozemek, na němž kaple stála, patří městu Teplá.

WGS84 souřadnice objektu: 50.019247°N, 12.835444°E

Komentáře

Žádné komentáře