14064 kaple Nejsvětější Trojice

Zaniklé (známka 600) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 68/1
Kód katastrálního území:
641707
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1773
Zbořeno:
po roce 1985

velká, se dvěma sanktusníky

Kaple byla obdélná se zkosenými rohy a trojboce ukončeným presbytářem, s trojúelníkovým štítem nad průčelím a mandsardovou, vzadu zvalbenou střechou. Nad presbytářem byla polygonální zvonice s cibulovitou bání, nad čelním štítem byla hranolová zvonička se stanovou střechou. Vchod v průčelí byl zakončen pravoúhle, nad vstupem bylo ještě eliptické okno a v trojúhelníkovém štítu nad prúčelím kruhové okénko. Po stranách měla kaple po jednom okně ukončeném stlačeným obloukem. - Kaple je zakreslena na mapě Stabilního katastru z roku 1842. - Kaple stála na dvojici pozemků; jeden (pozemková parcela č. 68/1) patří obci Homole u Panny, druhý (pozemková parcela č. 68/2) je v soukroméím vlastnictví (Jitka Jelínková ze Suletic).

WGS84 souřadnice objektu: 50.641708°N, 14.168681°E

Komentáře

Žádné komentáře