← kostel sv. Mikuláše (Velká Střelná) kostel sv. Linharta (Velké Prameny) →
14051 kostel sv. Martina

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 260/1
Kód katastrálního území:
778869
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
poprvé zmíněn 1352, nový 1712 - 1713, upraven po požáru 1842
Zbořeno:
léto 1977
Poloha:
ve vsi

Dnes je na místě kostela zahrada mateřské školy. - Kostel byl postaven v letech 1712 - 1713 podle plánů architekta Petra Versy z Litoměřic na místě původního středověkého kostela. Od roku 1832 byl farní. - Kostel byl jednolodní, obdélný, s pravoúhle zakončeným presbytářem, severní sakristií a hranolovitou věží předstupující před západní průčelí, ve kterém tvořila mírnější střední rizalit. Půlkruhově zakončená okna byla umístěna ve vpadlých polích s lizénovými rámy, které členily i průčelí s nikami. Loď byla plochostropá. V presbytáři byly dřevěné barokní plastiky Panny Marie a sv. Anny z počátku 18. století. Interiér byl vybaven mobiliářem z 18. století. V kostele byl osazen vzácný zvon z roku 1408 s českým nápisem; před demolicí byl v roce 1969 přemístěn do Tanvaldu do kostela sv. Petra a Pavla. Křížová cesta byla před demolicí přemístěna do kostela v Železném Brodě. Podle dochovaných zápisů v účetních knihách obce lze usuzovat, že koncem 18. století působili ve zdejším kostele litoměřičtí mistři varhanáři, z jejichž dílny vzešel nový nástroj namísto defektních a nepoužitelných varhan, které se zde uváděly v roce 1743. V roce 1820 vybrali mezi sebou dobrodinci (farář J. Martin, patron F.X. Wagner, místní chirurgové Fischerové aj.) 1.000 zlatých a objednali za tuto sumu nové větší varhany u Antona Rusche v Litoměřicích. Varhanář postavil nástroj na kůr do dne 29.4.1821, kdy nástroj poprvé zazněl. Chirurg Franz Fischer st. se synem z čp. 24 koupili starý nepotřebný pozitiv, opravili jej, přeladili a vylepšený postavili nad sakristií. Ruschovy varhany chvojenského kostela zněly mj. v roce 1859, kdy zde byl oddán libouchecký varhanář Anton Keller s Wilheminou Watzke ze Žďáru. Dne 6.8.1879 blesk poškodil kruchtu, varhany a roztavil část píšťal. Nástroj zrenovoval ve dnech 13.-31.10.1879 Heirich Schiffner z České Lípy za 270 zlatých. - Už v 50. letech 20. století byl kvůli bezpečnosti zakázán vstup na kůr kostela. V 60. letech byl kostel poničen. Zbořen byl v roce 1977, i když měl jen menší díry ve střeše. - Pozemek, na němž kostel stál, patří Státnímu pozemkovému úřadu.

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech + Petr Mikula: Chvojensko

WGS84 souřadnice objektu: 50.732524°N, 14.035499°E

Komentáře

Žádné komentáře