← kostel Jména Panny Marie (Kundratice) kostel Nejsvětější Trojice (Ledvice) →
14041 kostel sv. Jana Nepomuckého

Novostavby (známka 10, známka původního objektu: 601) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 1153/105
Kód katastrálního území:
711811, 711578
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
válečné události
Postaveno:
(1.5.1816 - ), 10.4.1994 - 27.5.1995
Zbořeno:
jaro 1946

Kostel vznikl přestavbou a rozšířením kaple založené v 1. polovině 18. století; práce na výstavbě kostela byly zahájeny 1.5. 1816. V rámci bojů v závěru 2. světové války byl kostel 22.4.1945 zasažen bombou a těžce poškozen - byla zasažena věž, která zničila střechu a prorazila klenbu nad lodí, zničen byl i přístavek před průčelím. Již 27.5.1945 řešila farní rada, zda opravit poškozený či postavit zcela nový kostel. Na základě statického posudku bylo rozhodnuto o stavbě nového kostela. Tato varianta otevřela otázku lokace nového kostela - zda respektovat původní polohu se všemi nevýhodami (prašnost, hlučnost, umístění mezi dvěma komunikacemi) nebo hledat nové umístění. Na jaře 1946 došlo k demolici poškozeného kostela a cihly byly druhotně použity při úpravách Orlovny, která byla provizorně adaptována pro liturgické účely - budova byla prodloužena a byla přistavěna věž pro umístění zvonů. Do Orlovny byly také přeneseny varhany z původního kostela. Orlovna měla sloužit jako liturgický prostor jen do dokončení stavby nového kostela; plány na jeho výstavbu byly ale definitivně pohřbeny po nástupu komunistů v roce 1948. V 50. letech byly bohoslužby v Orlovně zakázány a budova se vrátila původnímu účelu. Bohoslužby byly obnoveny až v roce 1969 na místní faře, která však na konci 70. let také zanikla. Nově se o výstavbě nového kostela začíná mluvit až v 90. letech 20. století. Dne 10.4.1994 začala se stavbou nového moderního chrámu a 27.5.1995 byl kostel vysvěcen. Nový kostel byl postaven asi o 50 m východněji než stál kostel původní Souřadnice původního kostela byly: 49.918609, 17.913779). - Pozemek s kostelem patří církvi.

Zdroj: Kateřina Skalíková

WGS84 souřadnice objektu: 49.918884°N, 17.914491°E

Komentáře

Žádné komentáře