kostel sv. Václava (Taschenberg) →
14022 baptistický kostel

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
baptistická
Parcela:
pozemková parcela č. 48/2
Kód katastrálního území:
762903
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
počátek 30. let 20. století
Zbořeno:
asi květen 1957
Poloha:
v S části vsi

Baptistický kostel se sanktusníkem na severu obce. - Byl velký asi jako kostel v obci na hřbitově. Postaven počátkem 30. let 20. století (plány jsou datovány 8.6.1931). - Obdélný, s představěnou předsíní v průčelí (15,1 x 8,2 m - hlubší než širší), po obou stranách po třech oknech. V průčelí trojúhelníkového tvaru uprostřed vchod a po jeho stranách po jednom okně na každé straně. - Dne 27.3.1957 požádalo Ústředí baptistické jednoty Praha Okresní národní výbor v Broumově o přeložení modlitebny ze Šonova do Lučence na Slovensku s tím, že tato modlitebna v Šonově je "v majetku broumovského sboru a není prakticky v používání. V Šonově samém a v nejbližším okolí není totiž našich členů, modlitebna je stále uzavřena a pomalu propadá zkáze." Vzhledem k tomu ji Ústředí nabídlo ostatním sborům, "z nichž sbor v Lučenci projevil o něj zájem a požádal, aby jej mohli brigádnicky rozebrat, převézt a získaný materiál použít ke stavbě modlitebny své kazatelské stanice v Panických Dravcích." Proto Ústředí požádalo o povolení této akce. Místní národní výbor v Šonově se na své schůzi dne 10.4.1957 k žádosti vyjádřil, že nemá námitek, aby "tato kaple byla na Slovensko přemístěna". Následně dne 24.4.1957 vydal odbor výstavby Okresního národního výboru v Broumově rozhodnutí, aby byla baptistická modlitebna v Šonově do dne 31.5.1957 zbořena z důvodu nepoužívání této modlitebny. Kostel byl asi v květnu 1957 rozebrán a materiál odvezen vlakem na Slovensko do Lučence. V Panických Dravcích byla z části převezeného materiálu postavena nová baptistická kaple, trochu podobná původnímu kostelu. - Kostel stál asi 50 m od silnice vlevo (při cestě na sever obce - do kopce). Asi 100 m před poslední skupinou domů odbočuje doleva cesta mezi lípou a kaštanem; stál po pravé straně této cesty (při cestě od silnice) přede dvěma menšími kaštany. - Pozemek, na němž kostel stál, patří církvi (Sboru Bratrské jednoty baptistů v Broumově).

Zdroj: Jaroslav Čáp, Státní okresní archiv Náchod

WGS84 souřadnice objektu: 50.610233°N, 16.393446°E

Komentáře

Žádné komentáře