← bývalý kostel sv. Alžběty (Benešov) kostel sv. Václava (Bítov) →
13993 kostel sv. Štěpána

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 1787/2
Kód katastrálního území:
604208
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1361, rozšířen 1698, přestavěn po 1854
Zbořeno:
listopad 1983
Poloha:
v Mostecké ulici

Kostel byl obdélný s odsazenou půlkruhovou apsidou. Fasády lodi byly nečleněné, prolomené pouze obdélnými, půlkruhově zaklenutými okny. Pouze plášť apsidy byl zdoben lizénami. Loď měla sedlovou střechu, v západním průčelí byla postavena hranolová věž s nízkou střechou a s velkými zvonicovými okny. Ze starší stavby byly zachovány obě barokní kaple. Interiér byl plochstropý, apsida byla sklenuta konchou. Zařízení pocházelo částečně z doby výstavby, hlavní oltář byl pseudorománský z roku 1883, boční oltáře byly pozdně barokní z doby kolem roku 1760. - Původní gotický filiální hřbitovní kostel byl postaven v roce 1361 na Mosteckém předměstí. V letech 1651 a 1698 byl rozšířen o dvě barokní kaple po obou stranách lodi. Obraz na hlavním oltáři pocházel z roku 1696. Kolem kostela býval starý hřbitov, kde našly místo svého posledního odpočinku celé generace obyvatel Bíliny, mezi nimi i Dr. Franz Ambros Reuss. Roku 1854 byl starý kostel zbořen a na jeho základech byl vystavěn nový kostel v pseudorománském slohu. Roku 1896 byl zrušen i starý hřbitov a místo přeměněno v park. Reussův náhrobek byl vsazen do kostelní zdi. Nový hřbitov byl založen za železniční tratí u cesty na Kaňkov. Po 1. světové válce kostel sloužil českým katolíkům, kaplanem tu v té době byl Franz Neugebauer. Po odsunu německých obyvatel v letech 1945 - 1946 se české boho­služby přesunuly do kostela sv. Petra a Pavla. Kostel sv. Štěpána přestal být využíván k liturgii a sloužil pouze jako hřbitovní kaple. V roce 1955 bylo zjištěno, že kostel chátrá a stává se cílem vandalských útoků. Poškozovány byly i náhrobní kameny, umístěné na zdech kostela. V roce 1961 požádala o převedení objektu Základní devítiletá škola, která si zde chtěla zřídit tělocvičnu a v bočních kaplích šatny. Zároveň žádala o opravu střechy a vyklizení interiéru; nerealizováno. V roce 1962 byl v objektu zřízen sklad materiálu bílinské polikliniky, od roku 1966 zde byl uložen školní nábytek. V roce 1973 byla část kostela pronajata pro skladiště domova důchodců v Dubí. V roce 1982 se poprvé začalo uvažovat o odstranění stavby. V té době již byl propadlý dřevěný strop a zničena byla většina vybavení včetně oltářů a varhan. Hodnota kostela byla soudním znalcem stanovena na 2.392,- Kčs, dalších 17.081,- Kčs tvořila hodnota pozemku. V listopadu 1983 byl kostel zbořen. - Dnes v těchto místech stojí jen poničená bezhlavá socha sv. Antonína z roku 1764. - Pozemek, na němž kostel stál, patří městu Bílina.

Zdroj: Tomáš Matějka, Martin Čechura

WGS84 souřadnice objektu: 50.548299°N, 13.771204°E

Komentáře

Žádné komentáře