← starokatolický kostel (Světec) baptistický kostel (Šonov) →
13991 kostel sv. Floriána

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
špitální kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 302/1
Kód katastrálního území:
760951, 760960
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1731 - 1733, obnoven 1818
Zbořeno:
25.7.1976
Poloha:
v ulici Máchova alej

s úzkou věží

Barokní špitální kostel. - Jednolodní, s polygonálním presbytářem a obdélnou sakristií po jižní straně. Okna lodi půlkruhová, nad štítem věžička. V kostele stávaly tři oltáře: hlavní sv. Floriána z roku 1765 dílo kralického malíře Franze Moschnera a dva postranní sv. Františka a sv. Antonína od svitavského malíře Tadeáše Suppera z roku 1768. Franz Moschner byl autorem 14 obrazů Křížové cesty. Po stranách hlavního oltáře byly obrazy sv. Cyrila a Metoděje z roku 1842 od neznámého autora. Na venkovní zdi v nikách dvě sochy sv. Josefa s Jezulátkem a sv. Anny z roku 1878, dílo Thomase Haberhauera ze Svitav. – Kostel stál u někdejší svitavské Dolní brány a byl obestavěn budovou špitálu (zbořen roku 1950). Stavba kostela byla zahájena v roce 1731 a trvala do postavení hrubé budovy roku 1733. Záměrem bylo dokončit práce co nejdříve, neboť městu se nedostávalo špitálních budov. Interiér ještě nebyl vybaven, ale již v roce 1734 se sem nastěhovali špitálníci. Teprve v roce 1741 byl zhotoven chór a o dva roky později osazeny zvony. V roce 1818 špitální kostel vyhořel, za oběť padla střecha, věž a zvony. Ještě téhož roku byla budova opravena. K roku 1840 jsou dochovány zprávy o výdajích na omítky a zhotovení obrazů sv. Trojice svitavským malířem Johannem Dittmannem. - Kostel patřil městu, dispoziční právo zde měla římskokatolická církev. V roce 1951 požádala o používání kostela Církev československá husitská; přes odpor katolické církve byl kostel komunistickými úřady násilně otevřen a předán do užívání husitské církve. Interiér byl následně částečně opraven, ale pro nedostatek věřících byl interiér zčásti používán jako kolumbárium. V posledních letech, před likvidací kostela začátkem 70. let 20. století, jej již církev neužívala. Opuštěná stavba a její interiér se stal obětí řádění vandalů. V neděli 25.7.1976 V 10 hodin dopoledne byl kostel odstřelen kvůli rozšiřování silnice. Sochy, jež byly v nikách na fasádě, byly převezeny do kláštera v Mendryce. - Místo kostela ale nebylo stavbou silnice dotčeno, nyní je zde parčík. - Pozemek, na němž kostel stál, patří městu Svitavy.

Zdroj: Mgr. Radoslav Fikejz, Městské muzeum a galerie ve Svitavách

WGS84 souřadnice objektu: 49.754383°N, 16.473618°E

Komentáře

Žádné komentáře