13983 evangelický kostel

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
evangelická
Parcela:
pozemková parcela č. 1055/6
Kód katastrálního území:
682039
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
19.10.1864 (základní kámen) - 21.10.1868 (vysvěcení)
Zbořeno:
29.5.1976
Poloha:
na náměstí Českých bratří

Pseudorománský evangelický kostel postavený dle projektu Gustava Sacherse a Ferdinanda Miksche. Stavbě předcházela mnohá jednání, na nichž se zvažovalo umístění novostavby. Nakonec liberecký magistrát rozhodl, že kostel bude postaven v prostoru náměstí Českých bratří, navzdory protestům místních obyvatel. - Jednalo se o první velkou realizaci Gustava Sacherse v Liberci a nezapře architektovo školení v bavorském Mnichově. Kostel byl kvalitním příkladem historizující, mnichovsky orientované architektury, inspirované kostelem sv. Ludvíka v Mnichově od Friedricha von Gärtnera. - Základní kámen kostela byl položen dne 19.10.1864, slavnostní vysvěcení proběhlo dne 21.10.1868. - Neorománská trojlodní hala s polygonálním závěrem měla štíhlou, 57 m vysokou oktogonální věž s hodinami a třemi zvony na západním průčelí. Stěny byly členěny vysokými okny, v západním průčelí byl hlavní portál. Nad hlavním vstupem se nacházela polygonální varhanní empora a po stranách bočních lodí byly umístěny galerie. Na svou dobu poměrně progresívní bylo konstrukční řešení, kdy se namísto klenby uplatnil plochý strop, nesený litinovými sloupy, a dvoupatrové uspořádání, ovlivněné svažitým terénem náměstí. Do spodního podlaží vedl vstup v ose presbyteria. - Po vyhnání německy mluvících obyvatel Liberce kostel převzala církev českobratrská evangelická. Pro nedostatek peněz sboru i církve kostel chátral, navzdory snahám o údržbu. Roku 1973 evangelická církev bezúplatně převedla kostel městu Liberec s výhledem, že v něm bude zřízena koncertní síň podle usnesení Okresního národního výboru (v letech 1970 - 1971 vypracovala Střední průmyslová škola stavební Liberec pod vedením architekta Svatopluka Technika dva projekty přestavby kostela na koncertní síň, protože kostel měl výbornou akustiku). Město Liberec však roku 1976 vydalo na kostel demoliční výměr a dne 29.5.1976 byl kostel odstřelen. Trosky kostela byly odstraněny během dvou dnů. - Kostel stál na trojici pozemků; všechny tři (pozemkové parcely č. 1055/6, 1055/1 a 1055/2) patří městu Liberec.

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech; liberec-reichenberg.net

WGS84 souřadnice objektu: 50.766001°N, 15.061841°E

Komentáře

  • Vladimír Kraus napsal 29.05.2016 10:54

    Likvidace kostela http://liberec.idnes.cz/kostel-odstrel-demolice-cirkev-rekonstrukce-koncert-p0r-/liberec-zpravy.aspx?c=A160526_083848_liberec-zpravy_ddt

  • Michal Valenčík napsal 09.06.2016 20:47

    Děkuji za odkaz, doplnil jsem.