← kostel sv. Prokopa (Touchořiny) evangelický Kristův kostel (Trnovany) →
13982 kostel sv. Martina

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
hřbitovní kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 212/1
Kód katastrálního území:
767948
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
16. století, přestavěn 1752 - 1756 a 1880
Zbořeno:
duben 1964
Poloha:
na J okraji bývalého hřbitova (dnes park)

se sanktusníkem

Filiální hřbitovní kostel byl jednolodní, s širokou obdélnou lodí s okosenými nárožími, s polokruhově zakončeným presbytářem a sakristií po severní straně. Vnější stěny byly zdobeny širokými lizénovými rámy a zakončeny profilovanou římsou. Ve stěnách lodi i presbytáře byla prolomena obdélná, segmentově zaklenutá okna. Střecha byla valbová, nad presbytářem opatřená osmibokou sanktusovou věžičkou. Loď byla plochostropá, chór byl zaklenut konchou se širokými výsečemi, presbytář byl sklenut valenou klenbou s lunetami. Vnitřní stěny lodi i presbytáře byly členěny pilastry a zprohýbanou průběžnou římsou. V závěrové stěně presbytáře byly umístěné niky. Nad sakristií se nacházela oratoř. V západní části lodi byla vystavěna dřevěná kruchta. Podkruchtí bylo otevřeno do kostelní lodi širokým obloukem. - Kostel ze 16. století roku 1652 vyhořel, znovu byl postaven po roce 1659. Znovu vyhořel roku 1752 a znovu byl vystavěn barokně v letech 1752 - 1756. Vnitřní úpravy udělány roku 1880; z téhož roku pocházelo i zařízení, které bylo před odstřelem kostela přeneseno do kostela v Otročíně. - Kostel byl v roce 1958 prohlášen kulturní památkou, přesto byl v roce 1964 bez předchozího projednání s památkáři odstřelen; památková ochrana byla Ministerstvem kultury ČSR dodatečně zrušena až dne 28.1.1980. - Okolní hřbitov byl zničen asi v 70. letech 20. století; nyní je na jeho místě park. Existenci kostela připomíná jen nenápadná pamětní deska. - Kostel stál na dvojici pozemků; jeden (pozemková parcela č. 212/1) patří městu Toužim, druhý (pozemková parcela č. 3111/1) patří Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje.

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 50.061551°N, 12.987273°E

Komentáře

Žádné komentáře