← kostel sv. Jiljí (Křelov) kostel sv. Jana Nepomuckého (Kylešovice) →
13981 kostel Jména Panny Marie

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 119/1
Kód katastrálního území:
677167
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
těžba
Postaveno:
26.4.1925 (základní kámen) - 27.9.1925 (vysvěcení)
Zbořeno:
1974
Poloha:
ve vsi, u nádraží

se sanktusníkem

Pseudogotický filiální kostel vznikl z iniciativy místního Spolku členů římskokatolické církve, který měl asi tři sta členů a jako svůj hlavní cíl si stanovil právě stavbu kostela. Základní kámen kostela byl položen dne 26.4.1925. Stavební práce musely mít velice svižné tempo, protože dne 27.9.1925 byl dokončený kostel vysvěcen. Částka, zaplacená za stavební parcelu, zednické a tesařské práce, dosáhla celkem 50.000 Kč, stavební materiál daroval hlubinný důl „Grohmann“. Kostel byl zbořen v roce 1974 společně s celou vsí kvůli těžbě uhlí. - Jednoduchá novogotická stavba se skládala z obdélné lodi a odsazeného presbytáře se sakristií na jižní straně. Fasáda byla plochá, členěná pouze drobnými opěráky a obdélnými, lomeně zakončenými okny. Ve vstupním průčelí kostela byl vsazen lomený rámovaný portál. Vstup byl obrácen do hlavní ulice. Po stranách portálu byla dvě lomená okna. Průčelí završoval vysoký trojúhelníkový štít s obdélnými střílnovými okénky, ústícími do prostoru půdy. Boční fasády byly prosvětleny po třech vysokých lomených oknech. Mezi okny byly v osách mělké opěrné pilíře. Nad západním štítem vystupovala osmiboká sanktusová věžička. V interiéru byla řada cenných předmětů, např. plastika Assumpty z konce 15. století. - Pozemek, na němž kostel stál, patří firmě Palivový kombinát Ústí, s.p. z Hrbovic. - Ves Kundratice je zcela zbořena, na jejím místě je důl.

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech; Jaroslav Pachner

WGS84 souřadnice objektu: 50.527642°N, 13.492993°E

Komentáře

Žádné komentáře