← kostel Bičování Krista (Wies) kostel sv. Mikuláše (Zakšov) →
13978 bývalý kostel Panny Marie

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
klášterní kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 2994/4
Kód katastrálního území:
699594
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
těžba
Postaveno:
(1283), 1774
Zbořeno:
1966
Poloha:
u bývalého kláštera magdalenitek, blízko dnešní ulice Jana Opletala

Pozdně barokní kostel v Zahražanech (Saras), proto se mu také říkalo Saraská kaple. - Jednolodní, obdélný, s transeptem (příčnou lodí) a s pravoúhle ukončeným presbytářem. Stavba byla kryta valbovou střechou. Ke kostelu přiléhal přízemní trakt (snad křídlo zamýšleného ambitu) s kaplí. - Kostel s klášterem na úpatí vrchu Hněvína existoval nejpozději už ve 2. polovině 13. století. Při obléhání města husity v roce 1421 byl klášter vypálen a jeptišky vyvražděny. Nový kostel s klášterem byl magdalenitkami z bezpečnostních důvodů vystavěn uvnitř městských hradeb (Fučíkovy sady) nedlouho poté. Starý areál patrně nezanikl zcela, prameny uvádějí, že se na tomto místě nacházel „klášteříček“ (das Closterlyn). Ve 2. polovině 18. století zde magdalenitky zahájily stavbu nového poutního kostela. Stavbu přerušily v roce 1782 josefínské reformy; magdalenitský klášter byl zrušen a téměř dostavěný a již zaklenutý kostel byl přeměněn v sýpku (do interiéru byla vestavěna dřevěná konstrukce). - Bývalý kostel byl od roku 1958 prohlášen kulturní památkou; jeho památková ochrana byla zrušena Ministerstvem kultury ČSR dne 13.2.1965. V roce 1966 byl areál kostela a hospodářského dvora odstřelen. Na jeho místě bylo postaveno nákupní a kulturní středisko a dva panelové domy. Po nevydařené privatizaci v 90. letech 20. století byl komplex nákupního a kulturního střediska pro havarijní stav v roce 2011 srovnán se zemí a na jeho místě je parková úprava. - Bývalý kostel stál na pětici pozemků; dva (pozemkové parcely č. 2994/4 a 3026) patří městu Most, druhý (pozemková parcela č. 3024) je v soukromém vlastnictví (Nguyen Van Ngoc z Loun), další dva pozemky (pozemkové parcely č. 3020 a 3021) jsou také v soukromém vlastnictví (desítky spoluvlastnííků).

Zdroj: Ing. Eva Hladká - muzeum Most + Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 50.514648°N, 13.630621°E

Komentáře

Žádné komentáře