← kostel Nanebevzetí Panny Marie, sv. Viléma a sv. Anežky Římské (Most) kostel sv. Vavřince a sv. Františka Serafinského (Most) →
13977 kostel Narození Páně, sv. Maří Magdalény a Sedmi radostí Panny Marie

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
klášterní kostel
Církev:
pravoslavná
Parcela:
pozemková parcela č. 142/57
Kód katastrálního území:
699357, 699594
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
těžba
Postaveno:
2. polovina 15. století, vysvěcen 20. října 1515
Zbořeno:
1977
Poloha:
na Třetím náměstí, u kláštera magdalenitek, později koleje a gymnázia piaristů

Pozdně gotický klášterní kostel bílých magdalenitek augustiniánské řehole. - Postaven koncem 15. století. Roku 1515 vyhořel. Nově vysvěcen byl dne 20.10.1515. V roce 1756 odkázal mostecký měšťan Johann Gottfried Schmidl 3000 zlatých na stavbu nového poutního kostela na Zahražanech, který po zrušení řádu v rámci josefinských reforem zůstal nedostavěn a později změněn v sýpku. Při požáru v Mostě roku 1769 byl kostel Sedmi radostí Panny Marie poškozen, proto magdalenitky přistoupily k jeho přestavbě. Přestavba byla dokončena roku 1774. Výnosem Josefa II. ze dne 18.3.1782 byl klášter zrušen. V roce 1783 převzal kostel i klášterní budovy řád piaristů, který zde sídlil do roku 1876. - Kostel byl zbarokizován ve 2. polovině 18. století. Jednolodní, orientovaná stavba s obdélnou lodí a odsazeným, pětiboce uzavřeným presbytářem. Vnější stěny byly členěny pilastry nesoucími architráv a profilovanou římsu. Interiér byl zaklenut plackovou klenbou. V západní části lodi se dochovaly zbytky pozdně gotické kruchty. V severní stěně byl prolomen pozdně gotický portál, datovaný do let 1520 - 1530. Mobiliář pocházel převážně z 18. století. Hlavní oltář pocházející z 2. poloviny 18. století byl dočasně uložen na zámku Jezeří, oltářní obraz s výjevem Narození Páně od Ignáce Raaba (1715 - 1787) je uložen v Okresním muzeu v Mostě. Nástropní i nástěnné fresky z roku 1773 Jana Václava Tschöppera (1728 - 1810) byly přebíleny roku 1959, kdy kostel převzala pravoslavná církev. - Kostel byl odstřelen roku 1977 v rámci likvidace města Mostu, přestože byl od roku 1958 prohlášen kulturní památkou; památková ochrana kostela byla dodatečně zrušena Ministerstvem kultury ČSR až dne 2.12.1981. - Pozemek, na němž kostel stál, patří městu Most.

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 50.521581°N, 13.643112°E

Komentáře

Žádné komentáře