← bývalý kostel Nejsvětější Trojice (Moravský Krumlov) kostel Narození Páně, sv. Maří Magdalény a Sedmi radostí Panny Marie (Most) →
13974 kostel Nanebevzetí Panny Marie, sv. Viléma a sv. Anežky Římské

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
klášterní kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 142/1
Kód katastrálního území:
699357, 699594
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
těžba
Postaveno:
1616 - 16.5.1627 (vysvěcení)
Zbořeno:
1968
Poloha:
u kláštera kapucínů v bývalém Jezerním předměstí

se sanktusníkem

Raně barokní klášterní kostel kláštera kapucínů. - Jednolodní stavba s lodí obdélného tvaru a dlouhým pravoúhlým presbytářem. V roce 1756 byl kostel rozšířen na východní straně o boční loď. Při této přestavbě zanikla chodba, která probíhala podél východní stěny kostela a ústila do konventu, připojeného k presbytáři. K jižní straně boční lodi byla připojena obdélná kaple. Průčelí kaple zdobilo sousoší Ecce homo z roku 1741, umístěné v nice nad pravoúhlým portálem. Jižní průčelí hlavní lodi bylo ukončeno štítem se sochou sv. Jana Nepomuckého, umístěnou v nice nad pravoúhlým portálem se zalomenou římsou na konzolách. Střecha objektu byla sedlová, nad kněžištěm z ní vystupovala čtyřboká zděná sanktusová věžička s jehlancovou střechou a makovicí. Boční fasáda byla prolomena segmentovými okny. Hlavní loď byla sklenuta valenou klenbou, boční loď pak plackami do pásů. V jižní části lodi byla umístěna zvlněná kruchta na dvou sloupech. Raně barokní hlavní oltář pocházel z let 1630 - 1640, boční oltáře pak z konce 17. století. Boční loď byla vybavena třemi rokokovými oltáři z konce 18. století, její strop zdobily malby z roku 1902. - Kostel s klášterem byly zlikvidovány v roce 1968, přestože obě budovy byly od roku 1958 prohlášeny kulturní památkou; jejich památková ochrana byla dodatečně zrušena Ministerstvem kultury ČSR až dne 2.12.1981. - Pozemek, na němž kostel stál, patří firmě Palivový kombinát Ústí z Hrbovic.

Zdroj: Ing. Eva Hladká, muzeum Most + Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 50.525214°N, 13.638203°E

Komentáře

Žádné komentáře