← baptistický kostel (Šonov) kostel sv. Václava (Taschenberg) →
13973 evangelický kostel sv. Anny

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
hřbitovní kostel
Církev:
evangelická
Parcela:
pozemková parcela č. 142/1
Kód katastrálního území:
699357
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
kolem 1520, přestavěn 1610 - 1612 a koncem 19. století
Zbořeno:
1979
Poloha:
na levém břehu řeky Bíliny, v Jungmannových sadech

Pozdně gotický hřbitovní kostel. - Jednolodní, obdélný, s odsazeným pětibokým presbytářem. K západnímu průčelí byla připojena hranolová věž. Vnější fasády byly členěny mělkými hranolovými opěráky a obdélnými, lomeně klenutými okny bez kružeb. Interiér lodi byl zaklenut pseudogotickou dřevěnou klenbou, nesenou dřevěnými příporami. V presbytáři se nacházela klenba se štukovými žebry. - Kostel byl postaven kolem roku 1520 jako dřevěný. Roku 1583 vyhořel, v letech 1610 - 1612 byl opraven a přestavěn. Roku 1785 zrušen, od roku 1878 evangelický. Koncem 19. století byl kostel novogoticky přestavěn; při té příležitosti byla k jeho východní stěně připojena obdélná sakristie. Kostel byl v roce 1945 zabaven Německé evangelické církvi a propadl státu. Po 2. světové válce kostel společně využívaly církve československá husitská, českobratrská evangelická církev a evangelická metodistická. Ministerstvo školství a kultury dne 16.4.1958 rozhodlo o přidělení kostela do majetku Církve československé husitské; ústřední rada husitské církve převzetí kostela potvrdila dne 15.12.1958 a následně dne 26.1.1959 povolil soud zápis nového vlastníka do katastru nemovitostí. V té době ještě husitská církev využívala kostel společně s církví českobratrskou evangelickou, ta si ale v Mostě koupila dům a do jara 1959 si jej upravila na modlitebnu. Kostel tedy od roku 1959 užívala pouze Církev československá husitská, nicméně její poslední bohoslužba se v kostele konala v roce 1963 a poté byl kostel opuštěn. - Dne 2.11.1978 byl proveden odhad a následně dne 6.11.1978 byl kostel prodán Severočeským hnědouhelným dolům. Zbořen byl roku 1979. - Pozemek, na němž kostel stál, patří firmě Palivový kombinát Ústí, s.p. z Hrbovic.

Zdroj: Ing. Eva Hladká - Oblastní muzeum Most

WGS84 souřadnice objektu: 50.526966°N, 13.643256°E

Komentáře

Žádné komentáře