← kostel sv. Bartoloměje (Jenišův Újezd) kostel sv. Anny (Jirkov) →
13971 evangelický kostel

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
evangelická
Parcela:
pozemková parcela č. 1166/5
Kód katastrálního území:
660761
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1861 - 1863
Zbořeno:
27.4.1984
Poloha:
v Jezerské ulici na severovýchodním okraji města

Na severovýchodním okraji města, v Jezerské ulici, byl postaven v letech 1861 – 1863 za pomoci náboženské Jednoty Gustava Adolfa evangelický kostel v novogotickém slohu. Odsunem německého obyvatelstva po 2. světové válce se prudce snížil počet evangelíků, takže po roce 1945 kostel sloužil svému účelu jen krátký čas během bohoslužeb Československé církve husitské. Kostel pak sloužil několik let jako sklad Vertexu (podnik na výrobu skelné vaty). V 60. letech byl opuštěn a nevyužit, takže postupně zchátral. Kostel ve smyslu tehdejšího platného památkového zákona nebyl považován za památkově hodnotný, byl proto zlikvidován kvůli špatnému technickému stavu. – Jednolodní objekt obdélného půdorysu s presbytářem pravoúhle zakončeným a s věží vtaženou do lodi v prostoru hlavního vstupu. Prostory celého kostela prosvětlovala velká půlkruhově zakončená okna. Fasáda byla členěna lizénovými rámy zakončenými slepými arkádami. Věž čtvercového půdorysu byla z každé strany prosvětlena sdruženým oknem do prostoru zvonice, střecha jehlancová. Varhany z roku 1860 pocházely od německého varhanáře Ladegasta. - Popis kostela těsně před demolicí, jak jej uvádějí Vodohospodářské stavby, n.p. z Ústí nad Labem: „Objekt kostela se skládá ze tří částí; přední vchodové části, nad kterou je postavena věž čtvercového půdorysu o výšce 31 m, prostřední chrámové lodi a zadní části presbyteria. Střední a zadní část kostela jsou kryty sedlovou střechou, výška hřebene střechy od země činí 17 m. Zdivo kostela je kamenné. Zdi mají tloušťku 105 – 150 cm. Schodiště ve věži je dřevěné, ve spodní části, do výšky cca 1. podlaží, je kamenné. Konstrukce střechy je z dřevěných trámů, na věži pobité plechem a nad ostatními prostory je tašková pálená krytina. Střecha objektu je v dobrém stavu, ale uvnitř jsou propadlé stropy, a to v prostoru celé chrámové lodi a částečně v presbyteriu. Kostel je uvnitř zcela zdemolován; chybí okna a dveře, zbývá pouze obvodové zdivo.“ - Kostelu se nedlouho před demolicí propadla část střechy lodi, z tohoto důvodu požádal Městský národní výbor v Jirkově o jeho demolici. Ve zprávě Vodohospodářských staveb se uvádí toto: „Místním národním výborem v Jirkově bylo rozhodnuto, že kostel nacházející se poblíž komunikace při vjezdu do Jirkova směrem od Mostu bude zlikvidován vzhledem k tomu, že svým zchátralým stavem ohrožuje již delší dobu bezpečnost okolí tohoto místa. Objekt kostela je již ve značně zchátralém stavu, není zahrnut mezi památky. Původně byl v majetku Německé evangelické církve, v roce 1946 byl převzat do národní správy. Od tohoto objektu není žádná dokumentace, tudíž není možno určit jeho stáří. Bylo rozhodnuto, že objekt bude zdemolován odstřelem.“ - Dne 7.3.1984 povolil Severočeský krajský národní výbor v Ústí nad Labem odstřel kostela, který dne 27.4.1984 provedli pracovníci Vodohospodářských staveb, n.p. z Ústí nad Labem. Postup prací byl ve zprávě popsán takto: „Po navrtání objektu podle technického projektu odstřelu budou vrty nabity trhavinou, ucpány a bude proveden odstřel.“ - Při odstřelu spadla věž a jedna z bočních zdí lodi; zůstala stát zadní část druhé zdi a zadní roh s částí sakristie. Po odstřelu pracovníci Vodohospodářských staveb objednali bagr UDS, aby přijel a tuto část stojící zdi strhl. Na místě odstřelu byl přítomen i buldozerista z místní stavební firmy, která měla odklízet suť, a mezitím shrnoval trosky strojně demolované fary. Tento buldozerista se ale sám z vlastní iniciativy rozjel proti hraně zdi kostela, že ji povalí. Část zdi skutečně povalil, ale ve chvíli, kdy projížděl pod zdí, se uvolnil jeden dlouhý pískovcový sloupek z ostění vysokého gotického okna a prorazil mu střechu buldozeru. Buldozeristovi se nic nestalo, ale už byl vyléčen z dalších pokusů. - Kostel stál na pětici pozemků; dva z nich (pozemkové parcely č. 1166/5 a 1162/3) patří městu Jirkov, další dva (pozemkové parcely č. 1162/4 a 1162/5) jsou v soukromém vlastnictví (Iva Hývlová z Chomutova a Jiří Hývl z Jirkova) a pátý (pozemková parcela č. 1165/1) je také v soukromém vlastnictví (MUDr. Jana a Ing. Lubomír Šrámkovi z Jirkova).

Zdroj: Mgr. Markéta Prontekerová + Petr Mikula

WGS84 souřadnice objektu: 50.505552°N, 13.457637°E

Komentáře

  • Pavel Tříška napsal 04.08.2020 12:16

    Obrázek 19 Dobová pohlednice pochází z roku 1902

  • Pavel Tříška napsal 04.08.2020 12:17

    obrázek 20 Dobová pohlednice pochází z roku 1900

  • Michal Valenčík napsal 05.08.2020 16:14

    Data u obou pohlednic jsem upravil, děkuji.