← kostel Nanebevzetí Panny Marie (Svébořice) kostel sv. Floriána (Svitavy) →
13963 starokatolický kostel

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
starokatolická
Parcela:
stavební parcela č. 117
Kód katastrálního území:
760366
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1895 (vysvěcen 6.10.1895)
Zbořeno:
1978
Poloha:
v JV části vsi, mezi domy č.p. 82 a 84

Na místě kostela je nyní parčík. - Kostel byl pseudorománskou stavbou s obdélnou lodí, pravoúhle zakončeným presbytářem a hranolovou věží v západním průčelí. Ve stěně věže byl prolomen vstup a nad ním bylo pseudorománské sdružené okno. Hlavní oltář pocházel z roku 1924. - Starokatolická obec ve Světci se vytvořila v roce 1894 bez vnější agitace především díky české části obyvatelstva a farářů Voldřicha a Schnindelara. V roce 1895 dostala církevní obec dar 6.000 korun na stavbu vlastního kostela, který byl slavnostně vysvěcen dne 6.10.1895 biskupem Milošem Čechem (bratrem spisovatele Svatopluka Čecha). V roce 1924 bylo zavedeno do kostela elektrické vedení a kostel byl osvětlen křišťálovým lustrem. V roce 1932 byly obcí zakoupeny nové varhany. - V roce 1965 se zhoršil stav věže tak, že odpadl železný kříž a části zdiva. Střecha a krov věže byly odstraněny po roce 1965. Dne 24.11.1969 byl kostel pro špatný technický stav z bezpečnostních důvodů uzavřen. Dne 4.2.1973 byla provedena technická kontrola kostela a podle zákona byl vyhlášen havarijní stav. Dne 21.3.1973 proběhlo jednání o havarijním stavu kostela a starokatolická církev byla vyzvána, aby rozhodla, zda hodlá kostel opravit, nebo zbourat a bylo jí uloženo, aby o rozhodnutí informovala stavební úřad. O rok později byla vypracována technická dokumentace k demolici kostela. Roku 1975 byl kostel již prázdný (kostelní inventář byl rozkraden). Loď a presbytář kostela byly zbourány roku 1978 nebo 1979. - Pozemek po demolici kostela dle kupní smlouvy ze dne 5.12.1979 prodal Místní národní výbor ve Světci soukromému majiteli (dům čp. 119). - Kostel stál na trojici pozemků; všechny tři (stavební parcely č. 117 a 176 a pozemková parcela č. 191/12) jsou v soukromém vlastnictví (Eva Hrdličková ze Světce).

Zdroj: Pavel Kopečný + Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 50.57237°N, 13.813928°E

Komentáře

  • Pavel Kopečný napsal 05.09.2014 09:11

    Lokalizace starokatolického kostela ve Světci 50.572411°N, 13.813881°E

  • Michal Valenčík napsal 09.09.2014 13:09

    Souřadnice doplněny, děkuji.