← bývalý kostel Panny Marie (Zahražany) kostel sv. Barbory (Zálesí) →
13955 kostel sv. Mikuláše

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 367
Kód katastrálního území:
990779, 990833
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
vojenský prostor
Postaveno:
doložen 1352, přestavěn 1749
Zbořeno:
v 50. letech 20. století
Poloha:
v S části vsi

se sanktusníkem

Na místě kostela je dnes jen zarostlá hromada suti. - Barokní kostel se sanktusníkem, který postavil stavitel Johann Christoph Kosch z Kadaně. - Neorientovaná stavba se skládala z obdélné lodi a pravoúhlého presbytáře, k jehož jižní stěně byla připojena obdélná sakristie. Stěny byly nečleněné, prolomené obdélnými, půlkruhově zaklenutými okny. Architektonicky nejvýraznější bylo západní průčelí s volutovým štítem, středním kasulovým a dvěma půlkruhově zaklenutými okny a pravoúhlým portálem se segmentovou supraportou. Dvě niky se sochami po stranách; zdobený trojúhelníkový štít s okénkem. Loď měla po stranách po třech oknech, presbytář po jednom. Uprostřed sedlové střechy byla umístěna štíhlá sanktusová věžička. Hlavní oltář byl z poloviny 18. století. - Od roku 1857 farní. - Ves Zakšov byla v roce 1953 zabrána do nově vzniklého vojenského újezdu Hradiště; v té době už byla část zástavby zdemolována. Později byl zbořen i kostel; ještě v roce 1956 kostel stál a měl i střechu, v roce 1962 již byl zbořen. - Pozemek, na němž kostel stál (pozemková parcela č. 367 v k.ú. Doupov u Hradiště), patří Agentuře hospodaření s nemovitým majetkem Ministerstva obrany ČR.

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 50.256784°N, 13.057029°E

Komentáře

Žádné komentáře