← kostel sv. Andělů Strážných (Vysočany) bývalý kostel Panny Marie (Zahražany) →
13954 kostel Bičování Krista

Zaniklé (známka 600) hrázděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 672/13
Kód katastrálního území:
636576
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
hraniční pásmo
Postaveno:
1750, rozšířen 1790
Zbořeno:
1958
Poloha:
na J vsi

V roce 1748 upevnila chebská měšťanka Barbora Stölzerová na strom v lese na hranicích země u cesty do Waldsassenu obraz bičovaného Spasitele. K obrazu začali brzy putovat věřící. Z jejich darů byla pak v roce 1750 postavena kolem kmene stromu kaple (strom byl zahrnut do stavby, jeho třísky si poutníci ulamovali jako zázračné relikvie). V roce 1790 byla kaple rozšířena v pozdně barokní kostel z hrázděného zdiva pro obec Háje (kostel byl představěn před původní kapli). - Byl jednolodní, čtvercový, s presbytářem zevně pravoúhlým a uvnitř segmentově uzavřeným a se sakristií v ose na východní straně; s předsíní s věžičkou v západním průčelí, s dvoupatrovou mansardovou střechou. Loď plochostropá, osvětlená dvěma páry obdélných, segmentově zaklenutých oken s trojúhelníkovým frontonem. Nad pravoúhlým portálem v jižní stěně bylo drobné oválné okénko. Presbytář sklenut plochou klenbou s lunetami. Interiér byl vybaven deskovými obrazy. - Kostel byl počátkem 50. let vyrabován a zařízení spáleno, sochu Krista s uraženýma rukama pocházející z kostela našli němečtí pohraničníci dne 6.2.1951 "oběšenou" na drátěné smyčce na české hraniční závoře; pomocí klacků ji dostali do Německa, kde byla umístěna v klášterním kostele ve Waldsassenu. V roce 1958 byl kostel ve Wiesu zbořen jako poslední objekt v obci. - Pozemek, na němž kostel stál, patří Lesům ČR, s.p.

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 50.040117°N, 12.339142°E

Komentáře

Žádné komentáře