← kostel sv. Jana Nepomuckého (Vitěšovice) kostel Nejsvětější Trojice (Vojnovice) →
13948 bývalý kostel sv. Maří Magdalény

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 55
Kód katastrálního území:
783382
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
kolem 1586
Zbořeno:
konec 80. let 20. století
Poloha:
SV od vsi, v lese, na kopci Fiolník

Na místě kostela zůstávalo v 90. letech 20. století dosti trosek (kameny a cihly), dnes je místo zničeno lomem. - Hornický kostel s tvrzištěm postavený u dolů na železnou rudu na kopci nad vsí, původně gotická stavba. V 17. století byla přistavěna západní předsíň a schodišťový přístavek a v západní části lodi rozměrná kruchta. Kostel byl zrušen během josefínských reforem, poté zchátral, ale přesto zůstal stát jako zřícenina a krajinná dominanta. Místní národní výbor ve Vlastějovicích požádal dne 5.11.1984 o jeho demolici, Okresní národní výbor Kutná Hora demolici schválil dne 14.2.1985 s tím, že musí být dokončena do dne 31.12.1985. Nicméně ještě v roce 1989 kostel stál; zbořen byl někdy poté. - Kostel byl orientovanou stavbou s obdélnou lodí a odsazeným, pětiboce zakončeným presbytářem západní předsíní. Průčelí byla hladce omítaná, členěná opěrnými pilíři. Okna lodi i presbytáře byla vysoká, lomeně zaklenutá, se šikmými, z cihel vyzděnými ostěními. Loď osvětlená dvěma okny byla zaklenuta dvěma poli křížové klenby provedenými z cihel. Loď měla v západní části vloženou zděnou kruchtu, podklenutou 3 křížovými klenbami. Vítězný oblouk neměl zachovánu archivoltu; měl hladká nečleněná ostění. Nehluboký presbytář, osvětlený třemi okny, byl zaklenut lunetami. Západní předsíň, pravděpodobně plochostropá, měla vložené schodiště, jímž se chodilo na kruchtu. Na jihu k ní přiléhala malá, valeně klenutá komora. Stěny lodi i presbytáře byly zpevněny hranolovými, jednou odstupňovanými opěráky s pultovou stříškou. - Kostel byl od roku 1958 památkově chráněný, památková ochrana byla Ministerstvem kultury ČSR zrušena dne 13.12.1976. - Pozemek, na němž kostel stál, patří firmě Silnice Čáslav - holding, a.s. ze Zbraslavic; na firmu je v současnosti vyhlášen konkurz a v katastru nemovitostí dochází k převodu tohoto pozemku na jiný subjekt

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 49.738298°N, 15.18463°E

Komentáře

Žádné komentáře