← kostel sv. Linharta (Velké Prameny) kostel sv. Františka Xaverského (Velký Valštejn) →
13940 kostel sv. Andělů strážných

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 10
Kód katastrálního území:
779709
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1889
Zbořeno:
mezi červencem a zářím 1980

Filiální kostel. - Nevelká pseudogotická stavba sestávala z obdélné lodi a trojboce uzavřeného presbytáře se sakristií na severní straně. K západnímu průčelí přiléhala hranolová věž. Ve výklencích věže stály polychromovaná dřevořezba sv. Barbory z 1. čtvrtiny 16. století a barokní sochy anděla a neznámé světice. Interiér kostela byl sklenut valenou klenbou. V západní části lodi stála dřevěná kruchta. Zařízení z 19. století, měl hlavní a dva boční oltáře. - Kostel byl obecní; o jeho demolici požádal dne 9.6.1980 jeho tehdejší vlastník město Jindřichův Hradec (zastoupené finančním odborem Městského národního výboru v Jindřichově Hradci). Demoliční výměr na budovu kostela vydal dne 9.7.1980 odbor výstavby Městského národního výboru v Jindřichově Hradci; podle něj měl být kostel zbořen do 30.9.1980. Demolici kostela prováděla firma ŽS Brno, středisko Jindřichův Hradec. - Na místě zbořeného kostela a zbořené hospody byla postavena nová hospoda JZD (přímo na místě zbořeného kostela nestojí nic). - Kostel stál na dvojici pozemků; oba (pozemkové parcely č. 10 a 1316/1) patří obci Velký Ratmírov.

Zdroj: Ing. Karel Bajer + Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 49.177872°N, 14.937346°E

Komentáře

Žádné komentáře