← kostel sv. Jiří (Tureč) kostel sv. Jana Křtitele (Uherčice) →
13933 kostel sv. Archanděla Michaela

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 83/17
Kód katastrálního území:
771899, 614491
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
těžba
Postaveno:
2. polovina 15. století, přestavěn 1823 - 1825
Zbořeno:
1972

Původně gotický kostel z 2. poloviny 15. století. Přestavěn empírově v letech 1823 - 1825 (z původního kostela zachována sakristie). - Jednoduchá stavba obdélného půdorysu s plochostropým podélným presbytářem s polygonálním závěrem, plochostropou podélnou lodí. Při západním průčelí stála patrová zděná kruchta. Nad jejím středním polem byla nízká hranolová věž s oktogonální helmou. V presbyteriu byla tři segmentem zaklenutá okna. Triumfální oblouk v ostění římsy, o něž se opíral eliptický záklenek. Stropy v presbyteriu i v lodi s nízkým fabionem u stěn. V čelní zdi kruchty byla v přízemí i v patře trojosá arkáda s oblouky, sklenutými půlkruhem na hranolové, římsami opatřené pilíře; pole arkády mělo české placky. Boční průčelí lodi členily ploché lizénové rámy, ve dvou z nich vysoká, segmentem zakončená okna. Západní průčelí mělo hladký reliéf. Střed tvořil jednodílný portál a bosovaná křídla; západní nároží lodi vypukle zaoblena. Mobiliář obsahoval hlavní oltář z doby kolem roku 1790, s tabernáklem z roku 1839 a oltářním obrazem z roku 1840 od J. Grusse z Litoměřic. Dva boční oltáře z konce 17. století, kazatelna z počátku 18. století, sochy z 1. poloviny 18. století, křtitelnice z roku 1694, dřevěný krucifix z poslední třetiny 15. století, pozdně gotické dveře do sakristie. Socha sv. Jana Nepomuckého před kostelem od J. Wettera z roku 1723. Interiér kostela zdobila i plastika Bolestné Panny Marie od U. Creutze, datovaná po roce 1500. - V 60. letech 20. století sloužil kostel jako sýpka; památková ochrana kostela byla zrušena v září 1970. Vlastní likvidaci objektu provedly Severočeské hnědouhelné doly roku 1972. - Kostel stál na dvojici pozemků; oba (pozemkové parcely 83/17 a 83/40) patří firmě Severočeské doly, a.s. z Chomutova. - Ves Tušimice byla zcela zbořena, na jejím místě je důl.

Zdroj: Mgr. Markéta Prontekerová

WGS84 souřadnice objektu: 50.38782°N, 13.355805°E

Komentáře

Žádné komentáře