← kostel sv. Martina (Tuchomyšl) kostel sv. Archanděla Michaela (Tušimice) →
13932 kostel sv. Jiří

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 185
Kód katastrálního území:
990329, 990388
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
vojenský prostor
Postaveno:
doložen 1352, přestavěn 1700
Zbořeno:
okolo 1961
Poloha:
na nejvyšší místě vsi

Barokní kostel postavený stavitelem Drechslerem z Doupova. - Dvojlodní (lodi byly vzájemně kolmé), jedna se sedlovou, druhá s valbovou střechou. Polokruhovitě ukončený presbytář, v průčelí částečně představěná hranolovitá věž se zvonovou střechou a zvonicí. Stěny kostela byly hladké, s obdélnými, trojboce zakončenými okny. Interiér byl zaklenut valenou klenbou s výsečemi. Kvalitní mobiliář pocházel z 1. poloviny 17. století, hlavní oltář rokokový z roku 1777, dřevěná kazatelna pocházela z roku 1799. Na západní kruchtě byly umístěny varhany z roku 1701. - Již roku 1194 byla ve vsi fara. - V roce 1953 byla ves Tureč zabrána do nově vzniklého vojenského újezdu Hradiště. V roce 1956 kostel ještě stál, měl i střechu, v roce 1962 už byl zbořen (zřejmě krátce před leteckým snímkováním). - Pozemek, na němž kostel stál, patří Agentuře hospodaření s nemovitým majetkem Ministerstva obrany ČR.

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 50.255493°N, 13.200888°E

Komentáře

Žádné komentáře