13928 kostel sv. Prokopa

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 1126
Kód katastrálního území:
767832
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1788, věž 1869
Zbořeno:
1978
Poloha:
na SV okraji vsi

Kostel byl pozdně barokní, jednoduchá, jednolodní, obdélná stavba s odsazeným, polygonálně zakončeným presbytářem. K severní straně presbytáře byla připojena obdélná sakrisrie. K západnímu průčelí byla připojena hranolová věž s vysokou jehlanovou střechou. Stěny kostela byly nečleněné, prolomené obdélnými, půlkruhově zaklenutými okny. Interiér byl kryt plochým rákosovým stropem. Hlavní oltář se sochami sv. Petra a Pavla pocházel z roku 1891. Oltářní obraz od Franze Kutschery z Litoměřic pocházel z roku 1810. Dva rokokové boční oltáře pocházely z 1. poloviny 18. století s řezbami a obrazy Rodiny Kristovy a sv. Josefa. Obraz Sedmi zakladatelů servitského řádu pocházel od J.Q. Jahna (byl získán z pražského řádového kostela sv. Michala). Barokní obraz sv. Ludvíka z Toulouse pocházel z bývalého dominikánského kostela v Litoměřicích. Barokní kazatelna s řezbami pocházela z 1. poloviny 18. století, barokní lavice ze 2. čtvrtiny 18. století měly bohatě řezaná čela. Kamenná křitelnice klasicistních tvarů pocházela z roku 1789. Zařízení dále tvořily cínové rokokové svícny. - Kostel byl zbořen roku 1978. - Pozemek, na němž kostel stál, patří Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 50.627206°N, 14.236387°E

Komentáře

Žádné komentáře