kostel Nanebevzetí Panny Marie (Svébořice) →
13923 kostel sv. Kateřiny Alexandrijské

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 153/5
Kód katastrálního území:
654701
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
hraniční pásmo
Postaveno:
1604, věž 1740, presbytář 1755
Zbořeno:
jaro 1965
Poloha:
ve vsi

Dnes jsou na jeho místě kostela jen rozvaliny porostlé břízami, několik starých náhrobků a pamětní tabule. - Kostel byl barokní, jednolodní, obdélný (loď uvnitř 7,2 x 12,5 m), s neodstupněným, trojboce uzavřeným presbytářem hlubokým 7,1 m . V západním průčelí stála věž s cibulovitou bání, vnější zdivo bylo hladké, okna byla nahoře zakončena polokruhově. Loď byla plochostropá, presbytář byl sklenut valeně. Zařízení pocházelo z 2. poloviny 18. století. V kostele stály tři oltáře: sv. Kateřiny z roku 1793 (téhož roku byly do kostela pořízeny varhany), Panny Marie z roku 1768 a sv. Vendelína z roku 1774. - Kostel byl postaven roku 1604 na místě starší kaple, věž byla přistavěna roku 1740. V roce 1755 byl presbytář rozšířen na celou šířku lodi. Po vyhnání původních obyvatel roku 1946 přestal být kostel využíván a postupně chátral. V roce 1950 byla obec Svatá Kateřina zahrnuta do hraničního pásma a kostel, ve kterém ještě bylo původní vybavení, byl změněn na stáj pro dobytek (byly zde sochy, obrazy a asi 30 krav). Stav interiéru kostela v 1. polovině 50. let 20. století popisuje Oto Kaskoun: "V chrámové lodi znečištěné hnojem pobíhalo několik desítek krav a jalovic. Na nejvyšším stupni oltáře bučela kráva a svými rohy bušila do prázdného svatostánku. V presbytáři se válely dokonale rozbité sochy světic z evangelijní a epištolní části oltáře. Nad svatostánkem trůnila ve své spanilé líbeznosti svatá Kateřina, jako by přehlížela toto zpustošení. Znesvěcení kostela mi vyrazilo dech, neboť to byla první devastace, kterou jsem v životě viděl.". V 60. letech 20. století byl kostel již ve značně zchátralém stavu. Odbor školství a kultury Okresního národního výboru v Klatovech napsal dne 1.6.1964 Odboru školství a kultury - církevnímu oddělení Západočeského krajského národního výboru v Plzni: "Současně upozorňujeme a rozšiřujeme návrh na demolici farního kostela P. Marie Bolestné v Hamrech. Situace tohoto kostela a jeho nynějšího stavu je úplně totožná se situací Svaté Kateřiny a Uhliště, až na tu výjimku, že kostela nebylo použito za stáj dobytka. Jinak vnější i vnitřní stav kostela je ve stavu úplně desolátním. Fotografické snímky pořízeny nebyly. V zájmu turistiky a cizineckého ruchu směřujícího směrem k Železné Rudě doporučujeme, aby tato církevní budova (kostel) byla demolována v prvním pořadí. Hamry samotné jsou z velké části vylidněny, náboženský život takřka žádný ani do budoucna a nejnutnější církevní úkony stačí zařídit farnost v Zelené Lhotě. Odbor výstavby ONV v Klatovech zařídil pro demolici kostela ve Svaté Kateřině a Uhlišti celkem částku 160.000,- Kčs. Dodatečně ještě odbor výstavby ONV zajišťuje další částku pro demolici kostela v Hamrech. OV KSČ Klatovy souhlasí s demolicí - případ projednán dne 10.6.1964.". Kostel byl zbořen na jaře 1965; Odbor školství a kultury Okresního národního výboru v Klatovech ve svém dopise Místnímu národnímu výboru v Zelené Lhotě ze dne 15.3.1965 uvádí, že "prozatím je vyřešen kostel ve Svaté Kateřině, jehož demolice bude dokončena v květnu letošního roku". - Kostel stál na krásném dominantním místě s krásným rozhledem. - Pozemek, na němž kostel stál, patří církvi.

Zdroj: www.farnostnyrsko.estranky.cz; Oto Kaskoun: Toulky Šumavou

WGS84 souřadnice objektu: 49.27248°N, 13.065737°E

Komentáře

Žádné komentáře