← kostel sv. Jindřicha (Solca) evangelický kostel (Spálené) →
13911 kostel sv. Martina

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 1601/20
Kód katastrálního území:
903337
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
těžba
Postaveno:
poprvé zmíněn 1352, přestavěn v 15. století, 1752, 1831 a 1891
Zbořeno:
1963
Poloha:
na náměstí Dr. E. Beneše

Původně gotická stavba vyhořela roku 1680 a až v roce 1752 byla barokně obnovena. Další úpravy proběhly v letech 1831 a 1891 a při nich kostel získal svou pseudogotickou podobu. - Jednoduchá stavba se skládala z obdélné lodi a obdélného, pětiboce uzavřeného presbytáře. Na severní straně byla připojena obdélná sakristie s oratoří v patře. Stěny lodi byly nečleněné, osvětlené obdélnými, lomeně zaklenutými okny. Neodsazený presbytář byl zpevněn hranolovými opěráky. K jižní stěně lodě přiléhala drobná kaple a před západní průčelí předstupovala malá předsíňka, kryjící původně gotický, v baroku upravený portál. Nad západním štítem byla vztyčena malá zvonička s hodinami, netypicky umístěnými v její hranolové základně. Malý sanktusník byl i ve východní části střechy. Interiér kostela byl plochostropý, v jeho západní části byla zděná barokní kruchta. Zařízení bylo barokní; hlavní a dva boční oltáře byly vytvořeny kolem roku 1680, kazatelna v 1. čtvrtině 18. století. - O likvidaci obce bylo rozhodnuto v roce 1961 a v témže roce bylo zahájeno jednání o vykoupení kostela. Celková cena za všechny církevní objekty v Souši byla stanovena na 34.866 Kčs. Do roku 1963 většina obce zanikla těžbou Dolu Obránců míru, n.p. DVIL Komořany. Zbývající část byla v roce 1971 připojena k Mostu jako jedna z městských částí. - Na katastru obce byla později zřízena Kopistská výsypka Velkodolu Čs. armády Ervěnice, n.p. DVIL Komořany, nyní jsou zde rekultivované plochy. - Pozemek, na němž kostel stál, patří městu Most.

Zdroj: Ing. Eva Hladká, muzeum Most + Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 50.530819°N, 13.611021°E

Komentáře

Žádné komentáře