← kostel sv. Jana Křtitele (Smilov) evangelický kostel (Smržovka) →
13909 kostel sv. Václava

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 5/3
Kód katastrálního území:
670481
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
vojenský prostor
Postaveno:
poprvé připomínán 1355, upravován v 15. století, ve 2. polovině 16. století, 1839
Zbořeno:
asi v 60. letech 20. století
Poloha:
v SZ části vsi

Zůstaly jen rozhrnuté trosky, do nichž jsou místy vykopány jakoby sondy. - Původní kostel z poloviny 14. století byl nahrazen v 15. století novým, jehož loď a věž byla pojata do přestavby v roce 1839. V místě původního presbytáře byla postavena nová příčná loď a pravoúhlý presbytář (celkem cca 30 x 33 m). Nová příčná loď těsně přiléhala na dosud jednolodní prostor. Přitom musel být nahrazen vítězný oblouk, na němž se uzamykal plochý oblouk. Kostelní loď nyní ústila celou šíří do nové kolmé osy. Omítnutý rákosový strop uzavíral oba prostory. Věž stojící před průčelím zůstala zachována, pro sakristii byl vyhrazen prostor za hlavním oltářem, kde stála malá přístavba kostela. Okna byla polokruhová, obě lodi i presbytář byly plochostropé. Vybavení kostela bylo převáženě barokní. V příčné lodi byl vybudován prostor pro hlavní oltář tvořený mělkou nikou. Hlavní oltář z 18. století doplňoval rozměrný olej na plátně z 18. století, přivezený z kláštera v Teplé. Oltářní obraz byl vsazen do velkého pozlaceného rámu. Po stranách oltáře poutaly pozornost výrazné polychromované sochy dvou andělů-světlonošů na konzolách. Na mense stál jednoduchý baldachýnový přístřešek a po stranách kamenné pilíře s andělíčky jako nosiči svíček. Na kamenných pilířích visely vyřezávané erbovní štíty pánů Kryštofa Arnošta z Bigato a Josefa z Bigato s později vloženým datem přestavby kostela v roce 1839. Postranní oltáře měly téměř shodnou architekturu. V edikule oltáře na evangelní straně byla umístěna barokní plastika sv. Jana Nepomuckého, vedle ní socha sv. Kateřiny. Na epištolní straně stála v oltáři 1 metr vysoká socha Panny Marie (práce z roku 1710), vedle ní socha sv. Kryštofa. Kromě toho byly v lodi umístěny další barokní sochy na konzolách, a to sv. Václav a Panna Marie. Věž kostela byla čtyřhranná hranolová, zakončená barokní cibulovitou bání. V té byl zavěšen jeden zvon. Nejstarší zmínky o kostelním zvonu jsou z roku 1650, kdy byl tento velký zvon kostelu darován neznámým dárcem. Byl umístěn ve věži a byl dílem chebského zvonaře jménem Georg Hirschfeld v roce 1650. Průměr zvonu byl 59 cm, výška v koruně rovněž 59 cm. Na rameni zvonu byl vyryt latinský nápis "Wenzeslaus erit patronus noster in aevum (Svatý Václav je patronem našeho života) a dále pak - Georg Hirschfeld in Eger 1650." a na obrubě zvonu ještě velký nápis "SCHÖNFICHT". V roce 1733 byl kostelu darován ještě další, malý zvon, který věnoval Anton Fridrich Convay von Watterforth, tehdejší pán na Kynšperku. - Roku 1960 už byla loď bez střechy, krovů a stropu; střecha věže byla poškozena. - Pozemek, na němž kostel stál, patří církvi. - Ves Smrkovec i s kostelem byla poničena v době začlenění do bývalého vojenského výcvikového prostoru (VVP) Prameny; k rozsáhlým demolicím poškozených budov zde došlo až po zrušení VVP na základě hromadného demoličního výměru, který vydal Okresní národní výbor Mariánské Lázně dne 6.3.1957 s podmínkou, že v případě kostelů může být demolice provedena jen po vyjádření církevních orgánů. - Hřbitov byl zničen a rozhrnut buldozerem.    

Zdroj: Vladimír Prokop + Lukáš Smola: Sokolovsko - umění, památky a umělci do

WGS84 souřadnice objektu: 50.069637°N, 12.59722°E

Komentáře

Žádné komentáře