kostel Narození sv. Jana Křtitele (Radošov) →
13889 kostel sv. Vavřince a Štěpána

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 491/1
Kód katastrálního území:
674273
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
těžba
Postaveno:
poprvé zmíněn 1352, znovu vystavěn 1736 - 1741
Zbořeno:
koncem 70. let 20. století nebo koncem roku 1982

Jednou z nejčistších pozdně barokních staveb na Chomutovsku byl kostel svatého Vavřince a svatého Štěpána v Račicích. Tato ves i s kostelem zmizela z povrchu zemského v důsledku postupu těžby hnědého uhlí. Račice byly částí Krbic. Jejich zánik byl vyhlášen k 1.1.1981. - V prosinci 1736 vyhořela celá obec včetně kostela a fary. Nový kostel byl postaven v letech 1737 až 1741 Janem Kryštofem Koschem dle projektu K. I. Dienzenhofera a pak roku 1743 zasvěcen svatému Vavřinci a svatému Štěpánu. Hřbitov obklopoval kostel až do roku 1890, kdy byl upraven nový u obce Naší. Kostel byl udržován v dobrém stavu do roku 1945. - Gotický a renesanční kostel byl patrně zbořen po požáru z roku 1736. Základy této starší stavby zůstaly asi pod podlahou nového kostela. Nový kostel byl jednolodní, orientovaný, bez věže, se zvoniční věžičkou na vrcholu střechy. Obdélná loď měla zaoblené rohy. Vybíhala tu mělká ramena ve střední ose. Výrazná architektura měla členěné stěny se slepými arkádami, vysokými ionizujícími pilastry, byla korunována vylomenou hlavní korunní římsou. Okna byla rámována plošným rámcem. Boční stěny lodi byly prosvětleny rozměrnými kasulovými okny. Kněžiště bylo zaklenuto plochou plackovou klenbou. Hlavní loď již klenbu neměla a byla uzavřena trámovým stropem. Západní varhanní oratoř byla podpírána dvěma pilíři. Kostel měl i bohaté barokní zařízení. Hlavní oltář byl doplněn sochami svatého Vavřince, svatého Antonína Paduánského a svatého Jana Nepomuckého. Boční oltář měl svatostánek ze staršího kostela datovaný k roku 1674. Obraz svatého Jana Nepomuckého namaloval František Kromholz v roce 1852. Původně zde byla umístěna vzácná gotická plastika „Račická madona“, která je jedinou hmatatelnou památkou na zbořený kostel. Tato Assumpta z Račic byla vyřezána ve druhé čtvrtině 15. století. V kněžišti stála pískovcová barokní křtitelnice z roku 1730. - V 60. letech 20. století stál tento monumentální kostel uprostřed vesnice. Byl již zbaven vnitřní výbavy, ale měl stále střechu i okna. Kostel byl zbořen buď na konci 70. let 20. století nebo na přelomu let 1982 a 1983, jeho památková ochrana byla dodatečně zrušena až dne 19.2.2009. - Pozemek, na němž kostel stál, patří firmě Severočeské doly, a.s. z Chomutova. - Ves Račice byla zcela zbořena, na jejím místě je důl.

Zdroj: Ing. arch. Jaroslav Pachner

WGS84 souřadnice objektu: 50.415586°N, 13.3468°E

Komentáře

Žádné komentáře