evangelický kostel Krista spasitele (Nový Bor) →
13862 kostel sv. Petra a Pavla

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 497/64
Kód katastrálního území:
706728
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
těžba
Postaveno:
poprvé zmíněn 1270, přestavěn 1674 - 1701
Zbořeno:
1972
Poloha:
na mírném návrší na severním okraji obce

Původně románský kostel s portálem z poloviny 13. století, přestavěn v letech 1674 - 1701, nově byl postaven presbytář a sakristie s oratoří v patře. V průběhu 18. století byla na severní straně lodi přistavěna kaple Panny Marie a po roce 1900 bylo průčelí doplněno o hranolovou věž. V roce 1960 došlo k restaurování barokních fresek. Dne 26.9.1965 se v kostele konala poslední mše; ještě v roce 1965 byl kostel vykraden a část mobiliáře zničena. - Jednolodní stavba, po barokní přestavbě s opačnou orientací. K obdélné lodi dlouhé 20,5 m a široké 11,5 m byl na západní straně připojen mírně protažený pravoúhlý presbytář. Stěny lodi byly členěny mohutnými pilastry a velkými, segmentově zaklenutými okny. Ve spodní části byla ještě řada drobných, půlkruhových okének. Podobně byly členěny i boční stěny chóru. K východnímu průčelí byla připojena hranolová věž s vysokou střechou. V jižní stěně lodi se nacházel románský portál s vloženými sloupky a zdobenými hlavicemi. Nad bohatě profilovanou římsou vystupovala půlkruhová archivolta zdobená drobnými bobulemi. Při barokní úpravě byl původní portál zazděn a v jeho sousedství prolomen nový pravoúhlý vstup se segmentovou supraportou. K severní stěně byla připojena obdélná kaple Panny Marie. Loď, kaple a sakristie byly plochostropé, chór byl zaklenut valenou klenbou s výsečemi. Do východní části interiéru byla vestavěna kruchta, přístupná dvěma šnekovými schodišti. Uvnitř byla dřevěná gotická socha Panny Marie (kolem roku 1500). - V květnu 1969 požádal Výzkumný ústav hnědého uhlí o povolení odstřelu kostela z důvodu rozšíření těžby. Památková ochrana kostela zrušena v prosinci téhož roku. Během roku 1972 došlo k demolici kostela a do roku 1975 byla zlikvidována poslední část obce. - Pozemek, na němž kostel stál, patří Státnímu pozemkovému úřadu.

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 50.507681°N, 13.508948°E

Komentáře

Žádné komentáře