13853 kostel sv. Františka Serafinského

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 27
Kód katastrálního území:
700363
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
(starší), 1751 - 1754
Zbořeno:
1982
Poloha:
na V konci vsi

se sanktusníkem

Z kostela zůstaly jen rozhrnuté trosky porostlé křovinami vedle hřbitova. Kostel stál na krásném vyhlídkovém místě. - Kostel byl prastarý, při stavbě nového kostela v letech 1751 - 1754 byl údajně nalezen kámen s letopočtem 1000, z listin je existence kostela doložena k rokům 1379 - 1385. Pozdně barokní novostavba byla postavena v letech 1751 - 1754 stavitelem Ondřejem Krepsem blízko místa původního kostela na náklady tehdejšího majitele panství, hraběte de Sveerts-Šporka. Zvonice byla zachována z původního gotického kostela ze 14. století; v poškozeném stavu stojí zvonice dodnes. Kostel byl jednolodní, obdélný, bez věže, s odsazeným presbytářem zakončeným polokruhově a nižšími přístavky. Západní průčelí bylo štítové, s podloženými pilastry, na bočních fasádách byly lizény a vysoká, půlkruhově sklenutá okna. Uvnitř byly plackové klenby do pásů, mezi pilíři s pilastry mělké boční kaple, v západní části stávala tříramenná kruchta o dvou patrech, v presbytáři byly po obou stranách empory. Zařízení bylo většinou současné, z doby po roce 1750. Hlavní oltář byl rokokový, rámový s anděly, několika dalšími andílky a sochami sv. Vojtěcha a Prokopa. Titulní obraz je uváděn jako poškozený. Boční oltář Panny Marie Bolestné byl rokokový, s diagonálními pilastry, zlacenými řezbami. Další boční oltář sv. Barbory byl raně barokní z 2. poloviny 17. století, portálový, sloupový, s boltcovou ornamentikou a reliéfními řezbami, dole byl ozdoben dvěma většími sochami biskupů, nahoře třemi menšími sochami sv. Barbory, sv. Kateřiny a sv .Michala, obraz pocházející ze staršího kostela v Konojedech je uváděn jako poškozený. Rokokovou kazatelnu se zlacenými rokajovými doplňky zhotovil Matzke v roce 1770. - V roce 1982 byl zdevastovaný kostel odstřelen. - V roce 2014 byla zrestaurovaná křtitelnice ze zničeného kostela umístěna díky správci farnosti Mgr. Marceli Hrubému do kostela sv. Anny v Jedlce. - Pozemek, na němž kostel stál, patří Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

WGS84 souřadnice objektu: 50.646704°N, 14.302571°E

Komentáře

  • Vladimír Kraus napsal 26.02.2009 12:41

    Středověká zvonice přežila zánik kostela, ale v r. 2000 došlo sesunutí její části. Zdivo bylo uloženo pro případnou opravu.