← evangelický metodistický kostel (Moravská Ostrava) bývalý kostel Nejsvětější Trojice (Moravský Krumlov) →
13851 kostel sv. Josefa Kalasanského

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 743/1
Kód katastrálního území:
698806
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
mezi 1398 a 1408, obnoven 1541 - 1542 a 1840 - 1841
Zbořeno:
1977
Poloha:
na rohu Olomoucké a Lanškrounské ulice

s vysokým sanktusníkem

Nyní je na jeho místě proluka. - Kostel byl jednolodní stavbou, upravenou v pseudogotickém stylu. Levou a zadní stěnou byl přistavěn k sousedním budovám. Fasáda byla hladká, členěná pouze horizontální římsou. V bočním průčelí byl lomený portál, na pravé straně měl uprostřed dveře a od nich na obě strany po jednom okně. V průčelí měl dveře a po obou stranách niky se sochami, nad vchodem v průčelí byl trojúhelníkový štít zdobený drobnými květinami. Ze sedlové střechy vyrůstala vysoká sanktusová věžička s kraby, na hřebeni střechy bylo ozdobné kování. - Původně špitální kaple sv. Františka Serafinského postavená mezi lety 1398 a 1408; po požáru roku 1541 obnovena roku 1542 už jako kostel. Od roku 1765 konventní kostel piaristů; přejmenován na sv. Josefa Kalasanského. Roku 1840 vyhořel, následně obnoven, 1844 dostal nové varhany. v letech 1890 - 1892 postupně obnoven v novogotické podobě. Původní zvony z roku 1841 byly zabaveny armádou v roce 1917; po 1. světové válce byly pořízeny nové, ty ale roku 1931 popraskaly. Město nechalo ulít dva nové zvony, které byly vysvěceny dne 25.10.1931. V letech 1936 - 1938 byly v kostele slouženy i české bohoslužby. Od roku 1940 už se v kostele mše nekonaly, sloužil jako skladiště a koncem 2. světové války zde bylo prodáváno ošacení. V roce 1945 zde byly krátce obnoveny bohoslužby pro internované německé obyvatelstvo. Kostel byl zbořen roku 1977 z "dopravních důvodů". - Pozemek, na němž kostel stál, patří městu Moravská Třebová.

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 49.759945°N, 16.66545°E

Komentáře

Žádné komentáře