← kostel sv. Kateřiny (Mladá) evangelický metodistický kostel (Moravská Ostrava) →
13849 kostel sv. Jana Křtitele

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 11
Kód katastrálního území:
798622
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
hraniční pásmo
Postaveno:
11. století, před 1471, přestavěn 1721
Zbořeno:
1953
Poloha:
ve vsi

Zůstala jen hromada trosek na zarostlém poničeném hřbitově. - Původní románský kostel byl přestavěn po požáru roku 1471 a zvětšen v roce 1721; nová loď měla rozměry 6,45 x 15 m a dřevěný sanktusník. Z původního románského kostela se dochovala východní část lodi a mělká půlkruhová apsida 3 x 3,66 m s úzkým, půlkruhově zaklenutým okénkem ve východní stěně. Okno v jižní stěně bylo goticky upraveno. Při barokní úpravě byla kostelní loď rozšířena k západu a k severní straně apsidy byla připojena obdélná sakristie. Nad západním průčelím byl dřevěný sanktusník se dvěma zvony. Loď byla zaklenuta valenou klenbou s výsečemi, v apsidě byla ponechána původní koncha. Na hlavním rokokovém oltáři byla kopie obrazu Guida Reniho znázorňující křest Ježíše Krista (originál obrazu je v Jindřichově Hradci). - V roce 1950 se kostel s celou vsí Mnich ocitl v nově zřízeném hraničním pásmu. Dne 14.1.1952 napsal tehdejší okresní konzervátor pro státní památkovou péči v Jindřichově Hradci PhDr. Jan Muk dopis Okresnímu národnímu výboru v Jindřichově Hradci: "Byl jsem upozorněn, že by mohlo dojít k vážnému poškození cenné památky, jíž je kostelík v Mnichu u Nové Bystřice, který patří k nejstarším památkám stavebním na okrese vůbec a několika románským v jižních Čechách. Též sochy a obrazy, které jsou uvnitř, měly by býti ochráněny. Protože by k tomu musel dát souhlas Památkový úřad, upozornil jsem jej i památkový referát Krajského národního výboru, bylo by však třeba, aby okresní národní výbor dal příslušným činitelům pokyn, aby se s kostelem a jeho zařízením nic nedělo, dokud nedojde rozhodnutí památkových činitelů. Při této příležitosti dovoluji si uvést, že by bylo dobře, kdyby byla při Okresním národním výboru ustavena ve smyslu loňského usnesení Krajského národního výboru památková komise, která by věnovala trvalou pozornost památkové péči." Následně dne 23.1.1952 napsal ředitel Státního památkového ústavu v Praze Doc. František Petr dopis Krajskému národnímu výboru v Českých Budějovicích: "Podle zprávy konzervátora pro státní památkovou péči v okrese jindřichohradeckém je nebezpečí, že by románský kostel v obci Mnichu mohl býti zbořen při vyklizovacích opatřeních. Jelikož stavba sama je původem z nejvzácnějších románských památek na Jindřichohradecku a také vnitřní zařízení, ač novější, je pozoruhodné výtvarné ceny, žádáme, aby bylo všemožně působeno k vyloučení tohoto kostela z jakýchkoli demoličních opatření a k řádnému zabezpečení inventáře před poškozením nebo ztrátou." Dne 20.11.1966 pak okresní konzervátor PhDr. Jan Muk v odpovědi na dotaz napsal: "Mnich ležel jižně od Nové Bystřice a byl srovnán se zemí jako pohraniční obec několik desítek metrů od hranic z vojenských důvodů 1953. Sice památkové orgány hájily tamní také románský kostel sv. Jana Křtitele, až nakonec byla tato otázka řešena mezi ministrem školství a obrany a kostel byl demolován." - Pozemek, na němž kostel stál, patří Státnímu pozemkovému úřadu. - Ves Mnich byla založena roku 1180, zničena byla roku 1953. Na místě jsou dodnes dobře patrné kamenné základy domů i kostela.

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 49.004843°N, 15.096699°E

Komentáře

Žádné komentáře