← kostel sv. Jiří (Lučina) kostel sv. Františka (Mariánská) →
13840 kostel Nanebevzetí Panny Marie

Torzální (známka 500) zděné kostely

Druh stavby:
poutní kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 4328/3
Kód katastrálního území:
656437
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
8.9.1699, přestavěn 1754 -1765
Zbořeno:
31.5.1965
Poloha:
na S straně klášterního areálu

se sanktusníkem

Filiální poutní kostel u prastaré lípy. - Obdélná loď o rozměrech 17 x 9 m, trojboce uzavřený presbytář 5 m hluboký. Stěny byly členěny lizénami a profilovanou římsou, okna byla obdélná, půlkruhově zaklenutá, zvýrazněná štukovými paspartami. Západní průčelí bylo zakončeno trojúhelníkovým štítem. Ploché průčelí prolamoval pravoúhlý portál, nad ním obdélné okno a dvě řady drobných obdélných okének po stranách. Druhý, bohatěji profilovaný portál, byl umístěn v severní stěně kostela. Loď byla sklenuta třemi poli valené klenby s výsečemi, stěny byly zdobené iluzorní nástěnnou malbou. Západní část zabírala mohutná zděná kruchta nesená dvěma pilíři, na které byly umístěny varhany. Presbytář byl zaklenut konchou s výsečemi. Kvalitní mobiliář pocházel především z 2. poloviny 18. století. Stavba hrubě omítnuta, žlutá, s vížkou. Sedlová střecha kryta břidlicí. Východní strana kostela přikryta přistavěným klášterním kostelem (kostely byly do pravého úhlu). - K poutnímu kostelu z roku 1699 byl v letech 1754 - 1765 přistavěn klášter kapucínů včetně řádového kostela sv. Františka a kapucíni dostali do péče i starší poutní kostel. Stavebně vznikl jeden areál a přilehlou zahradou obklopený zdí. Kostel byl odstřelen spolu s klášterem dne 31.5.1965. Zůstala jen jedna stěna (delší) po celé délce do výšky 1,5 - 3 m (ponechána jako zeď klášterního dvora; ten je z větší části nevyužit, v menší části je skleník a záhony). - Kostel stál na dvojici pozemků; jeden (pozemková parcela č. 4328/3) patří Karlovarskému kraji, druhý (pozemková parcela č. 4328/4) patří městu Jáchymov.

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 50.356932°N, 12.885029°E

Komentáře

Žádné komentáře