← kostel sv. Maří Magdaleny (Lomazice) kostel sv. Václava (Louka) →
13836 kostel Obrácení sv. Pavla

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 274
Kód katastrálního území:
687057
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1731 - 1737, věž 1802
Zbořeno:
12.6.1981
Poloha:
v centru vsi

Jednolodní stavba s trojboce uzavřeným presbytářem s drobnou sakristií na severní straně. Hranolová věž s nízkou jehlanovou střechou v západním průčelí. Obdélná, hladká barokní budova s bílou omítkou (stavitel Matthias Stöhr), prolomená pouze třemi půlkruhově zaklenutými okny s rovnými špaletami. Věž byla v polovině výšky předělena jednoduchou neprofilovanou římsou. Loď pravoúhlá (18,2 x 11,8 m), presbytář hluboký 7,3 m; celkové rozměry kostela 14,1 x 32,4 m, vysoký (bez střechy věže) byl 26 m. Interiér kostela plochostropý, se štukovou výzdobou, stěny zdobeny štukovými pilastry. Vybavení interiéru pocházelo z doby po polovině 18. století. - Již v 50. letech byl vážně poškozen krov a strop; 15.4.1960 vydal ONV příkaz k jeho uzavření; roku 1977 požádal o demolici farní úřad ve Vejprtech. Památkáři žádost zamítli s tím, že kostel není vážněji staticky narušen a doporučili do doby opravy kostel oplotit. Roku 1979 památkáři změnili názor, 30.1.1980 upustilo ministerstvo kultury od památkové ochrany, inventář byl odvezen do depozitářů a dne 12.6.1981 ve 14,00 hodin byl kostel odstřelen pracovníky Vodohospodářských staveb, n.p. z Ústí nad Labem. - Pan Petr Mikula, bývalý zaměstnanec Vodohospodářských staveb, který mimo jiné prováděl odstřel tohoto kostela, k odstřelu dodává toto: „Skutečným nezveřejněným důvodem odstranění bylo to, že ve vedlejší bývalé faře bylo umístěno rekreační středisko chomutovských svazáků pro "výjezdní zasedání" a neměli kde parkovat auta, tak si prosadili uvolnění prostoru pro parkování na ploše po odstřeleném kostele. Zdůvodnili to tak, že je poškozená střecha a bylo nutno ji podepřít asi 20 ks dřevěných smrkových kmenů, postavených v celém prostoru kostelní lodi od země až ke stropu. První prohlídku jsme dělali asi v dubnu 1981, tehdy ještě s místním bývalým farářem. Střecha poškozená nebyla, kostel byl plně vybaven a pan farář tehdy ještě usiloval o jeho záchranu. Když jsme tam vyrazili koncem května zahájit navrtání, tak už nám otevřeli dva chomutovští policisté v civilu. Kostel byl stále plně vybaven a oni celý den venku hlídali, abychom nic nevzali, a odpoledne za námi zamkli. Druhý den jsem se jednoho z nich zeptal, jestli alespoň nevystěhují před odstřelem oltář s velkým obrazem, ale nic mi neřekl. Další den, když nás ráno pustili dovnitř, tak jeden z podpěrných kmenů asi v noci nešťastnou náhodou spadl přímo na oltář, který zničil včetně obrazu. Po 14 dnech, když jsme přijeli nabíjet, už byl kostel otevřený, vyrabovaný a dubové lavice rozbité. Bývalý pan farář přišel asi půl hodiny před odstřelem s menším procesím asi 50 místních lidí, ale to už bylo rozhodnuto. Z kostelů, které jsem zbořil, mi tohoto bylo skutečně líto už i pro ten malicherný důvod jeho likvidace.“ - Kostel stál na dvojici pozemků; oba (pozemková parcela č. 274 a stavební parcela č. 273) patří firmě Elza-Ski, s.r.o. z Loučné pod Klínovcem.

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 50.418523°N, 12.981895°E

Komentáře

Žádné komentáře