← kostel sv. Petra a Pavla (Liptice) kostel sv. Jana Křtitele (Loket) →
13834 kostel sv. Vavřince

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 107/8
Kód katastrálního území:
614653
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
vojenský prostor
Postaveno:
15. století, přestavěn 1783
Zbořeno:
asi počátkem 60. let 20. století
Poloha:
ve vsi

Původně gotický kostel přestavěn barokně roku 1783, znovu upraven ve 20. letech 20. století. - Jednolodní, obdélný, s užším presbytářem s přilehlou severní sakristií a předsíní před západním průčelím. V západním průčelí byl jednoduchý trojúhelníkový štít, nad západním průčelím osmiboká vížka, nad presbytářem pak byla sanktusová věžička. Úzká obdélná okna po bocích lodi byla zakončena polokruhově, menší okénka v průčelí byla obdélná. Kostel měl tři zvony; první dva pocházely z let 1582 – 1583, třetí, menší, byl z roku 1810. Dva větší zvony byly v období 1. světové války zrekvírovány a roztaveny na válečný materiál. Po válce byly ulity nové zvony, které byly vysvěceny v roce 1925. Interiér nebyl bohatě umělecky vyzdoben. Na hlavním oltáři stál ještě v polovině 19. století barokní obraz sv. Vavřince. Toto plátno bylo roku 1877 nahrazeno novým obrazem, který namaloval významný pražský malíř a archeolog Josef Vojtěch Hellich. Ze sochařské výzdoby oltáře jsou známi pouze sv. Petr a sv. Pavel, kteří byli umístěni po stranách retabula. Postranní oltáře se sloupovou architekturou byly zasvěceny Panně Marii (evangelní strana) a sv. Janu Nepomuckému (epištolní strana). Původní varhany z roku 1775 se časem ukázaly jako slabé, a tak byly vyměněny za nový nástroj od loketských mistrů. Poslední velká přestavba kostela se uskutečnila v roce 1783, kdy byl celkově opraven. Po zahrnutí vsi do vojenského újezdu Prameny v roce 1946 byly varhany odvezeny do kostela sv. Mikuláše v Plzni. Z nejstarších dob se zachovala kamenná gotická křtitelnice, doplněná o barokní figurální výzdobu. - Kostel byl někdy na počátku 50. let poničen zásahem dělostřeleckého granátu (už v roce 1952 z něj zbývalo jen obvodové zdivo beze střech). Obvodové zdivo kostela bylo strženo někdy počátkem 60. let 20. století. Nebyla ani zajištěna základní dokumentace ke stavbě. - Ves Lobzy i s kostelem byla poničena v době začlenění do bývalého vojenského újezdu Prameny (1946 - 1954); k rozsáhlým demolicím poškozených budov zde došlo až po zrušení újezdu na základě hromadného demoličního výměru, který vydal Okresní národní výbor Sokolov dne 13.2.1957 s podmínkou, že v případě kostelů může být demolice provedena jen po vyjádření církevních orgánů. - Dnes je prostor kostela oplocen a na jeho místě stojí kravín zdejších statků, jejichž další budovy se nacházejí na místech bývalého hřbitova. Prostor, kde stával kostel tak dnes nelze lokalizovat. Obecní rybník, který se rozkládal naproti kostelu, byl zasypán a dnes je z něj louka. - Kostel stál na trojici pozemků; jeden (pozemková parcela č. 107/8) patří církvi, druhý (pozemková parcela č. 107/6) patří Státnímu pozemkovému úřadu a třetí (pozemková parcela č. 107/9) patří firmě Jan Danko - Daso, s.r.o. z Lobzů.    

Zdroj: Vladimír Prokop + Lukáš Smola: Sokolovsko - umění, památky a umělci do

WGS84 souřadnice objektu: 50.133857°N, 12.685699°E

Komentáře

Žádné komentáře