← kostel sv. Kateřiny Alexandrijské (Krásno) kaplička (Krhovice) →
13824 kostel Všech Svatých

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 19/1
Kód katastrálního území:
674273
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
těžba
Postaveno:
poprvé zmíněn 1344, upravován 1681 - 1689, nově postaven 1769 - 1770
Zbořeno:
jaro 1985
Poloha:
v JV části vsi

Barokní jednolodní obdélný s čtvercovým presbytářem a hranolovou jednopatrovou věží, ze tří čtvrtin vtaženou do západního průčelí. Západní průčelí s rizalitem věže, v němž byl pravoúhlý vchod zdobený ostěním s uchy. Fasády členily lizénové rámy a půlkruhově uzavřená okna. Nad jižním portálem byl letopočet 1768. Střecha valbová. Presbytář sklenut českou plackou se štukovým zprohýbaným rámem, loď měla plochý zrcadlový strop. Kruchta stála na dvou pilířích a vybíhala do prostoru segmentově zvlněnou křivkou balustrové poprsnice, nesenou třemi polokruhovými arkádami. Triumfální oblouk půlkruhový. V interiéru byl umístěn vysoce kvalitní slohově jednotný mobiliář z období pozdního baroka. Hlavní oltář a dva boční oltáře od J. Eberleho z Maštova z doby okolo roku 1770. Hlavní oltář edikulový s toskánskými sloupy nesoucími úseky kládí a segmentovou římsu, postranní volutová křídla s klečícími postavami andělů – adorantů, rokajový rám s obrazem Všech svatých. Boční oltář Bolestného Srdce Páně retáblový z 3. čtvrtiny 18. století s postranními sochami sv. Prokopa a sv. Vojtěcha na konzolkách a s obrazem. Oltář Panny Marie proti kazatelně z téže doby, retáblový s postavami dvou andělů a obrazem Panny Marie, v nástavci sousoší Nejsvětější Trojice. Další oltář Panny Marie ze 3. čtvrtiny 18. století, rovněž z dílny Eberlovy, se sochami sv. Barbory a sv. Anežky. Oltář sv. Jana Nepomuckého, prolamovaná volutová architektura se sochou sv. Jana Nepomuckého a dvěma anděly. Pískovcová křtitelnice z doby kolem roku 1730, s hranolovým podstavcem, prohnutou nohou a zprohýbanou kupou, na dřevěném víku sousoší Křtu Páně. Barokní krucifix od K. Waitzemanna z roku 1722. Dva barokní obrazy z období kolem roku 1720: sv. Anna Samotřetí a sv. Josef. Varhany postavil Ignác Schmidt z Lokte za 300 zl. Nové věžní hodiny zhotovil v roce 1790 Josef Kunz z Krbice. - První písemná zmínka o kostele pochází z roku 1344 a píše se zde, že kostel byl toho času filiální a příslušel farou do Kralup. Podle údajů z roku 1361 náležel kostel v Krbici do děkanátu kadaňského. Dne 24. 11. 1361 Arnošt z Pardubic potvrzuje rozhodnutí Fridricha z Hasištejna a ze Šumburku oddělit filiální kapli v Krbicích od farního kostela v Kralupech a povýšit ji na farní kostel. Dosazen první farář Mikuláš. Koncem 16. století spravoval kostel Všech svatých v Krbici protestantský farář Johann Schönbach, jeho nástupcem byl magistr Michael Thotti, který Krbici opustil teprve v roce 1623. V letech 1681 – 1689 proběhla částečná přestavba kostela. Dne 17.10.1764 propukl v domě č.p. 10 požár, který postupně zachvátil celou ves; ta vyhořela spolu s kostelem do základů. Fara zůstala jako jedna z mála zachována. Nový pozdně barokní kostel nechal znovu vybudovat František Michal z Martinic mezi lety 1766 – 1769. - Za 1. světové války byly tři kostelní zvony zrekvírovány pro válečné účely, proto si ves v roce 1926 sehnala nové zvony a nechala je vysvětit. O 16 let později, v roce 1942, byly tyto zvony opět svěšeny a zrekvírovány ve 2. světové válce. - Ještě v roce 1969 předpokládaly doly Nástup likvidaci obce Krbice až mezi lety 1990 - 2005. V roce 1967 byl dokonce podán návrh na opravu kostelní střechy, okapů a omítek. Na počátku roku 1983 vnikl do kostela neznámý pachatel a zdemoloval celý mobiliář a varhany. V průběhu 80. let byl kostel vykraden. Přesto alespoň část zachovalého mobiliáře byla převezena na děkanský úřad v Kadani. - Kostel byl zbořen na jaře 1985, jeho památková ochrana byla dodatečně zrušena dne 8.7.1985. - Pozemek, na němž kostel stál, patří firmě Severočeské doly, a.s. z Chomutova. - Ves Krbice byla zcela zbořena, na jejím místě je důl.

Zdroj: Mgr. Markéta Prontekerová

WGS84 souřadnice objektu: 50.427722°N, 13.350893°E

Komentáře

Žádné komentáře