← kostel sv. Antonína Paduánského (Klíny) kostel sv. Bartoloměje (Kojetín) →
13812 kostel sv. Jana Křtitele

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 31
Kód katastrálního území:
707961
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
hraniční pásmo
Postaveno:
(1824 původní dřevěný), 1.9.1861 (základní kámen) - 27.1.1864 (vysvěcení), obnoven 1915
Zbořeno:
20.8.1956
Poloha:
ve vsi

kamenný, neomítaný

Pseudogotický kamenný kostel. - Jednolodní, obdélný, loď 22,2 m x 10,8 m, pětiboce zakončený presbytář 8,25 m (šířka) x 6,8 m (hloubka). Přehrazením presbytáře příčkou vznikla v jeho východní části provizorní sakristie. Stěny lodě i chóru byly členěny opěráky a osvětleny vysokými, lomeně ukončenými okny. Nad západním štítem byla vztyčena štíhlá hranolová věž s jehlanovou střechou, vynesená na štítu dvěma krakorci. Pod ní byl vestavěn lomený pseudogotický portál. Ve věži visely tři zvony; dva z let 1823 a 1906 odlila firma Perner z Českých Budějovic, třetí pocházel z pražské dílny. Interiér kostela zdobily tři obrazy vídeňského malíře Karla Hoffmanna: Zasvěcení, sv. Eleonora a Madona s Ježíškem. Nad vítězným obloukem visel hrubě provedený kříž se sochou Ježíše Krista. Malebnost interiéru zvyšoval vestavěný dřevěný kůr, spočívající vpředu na dvou sloupech. Mobiliář pocházel převážně z 19. století, ale nacházelo se zde i několik starších předmětů, zejména pozdně gotické ciborium. Výška kostela bez věže činila cca 12 m, sedlová střecha z šindele. – V roce 1856 byla ves povýšena na farnost. Dne 1.9.1861 byl položen základní kámen k novému kamennému kostelu, který vystřídal původní dřevěný kostelík z roku 1824. Vysvěcení nového kostela provedl dne 27.1.1864 první farář Thomas Bayerl za účasti mnoha lidí z okolí. - Dne 17.7.1912 patrně po zásahu bleskem kostel zcela vyhořel, podařilo se zachránit jen několik obrazů. Po neštěstí se rozběhla velká sbírka, takže ještě téhož roku mohl být kostel opraven. Šindelová střecha byla nahrazena kamennou z břidlice a již na konci roku začal kostel opět sloužit. Dne 14.12.1913 byly slavnostně vysvěceny zvony; svěcení provedli kněží z Nového Světa, Freyungu a blízkého Finsterau. Celý kostel byl pak po požáru a následující obnově znovu vysvěcen dne 9.5.1915. - Poslední mše v kostele sloužil P.Karel Fořt v roce 1950 (později emigroval a působil v rádiu Svobodná Evropa), poté byla ves kvůli vyhlášení hraničního pásma vysídlena a kostel uzavřen. Kostel byl odstřelen dne 20.8.1956; záměrně byl odstřelen v neděli, aby odstřel viděli věřící z německého Finsterau, kteří se právě vraceli ze mše. - Nyní je na místě kostela velká hromada sutin, nově vztyčený pamětní kříž a vedle je obnovený hřbitov. - Pozemek, na němž kostel stál, patří obci Borová Lada.

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 48.952029°N, 13.616303°E

Komentáře

Žádné komentáře