← kostel sv. Anny (Jirkov) kostel Panny Marie ustavičné pomoci (Karlovy Vary) →
13808 kostel sv. Jana a Pavla

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 856
Kód katastrálního území:
798916
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
hraniční pásmo
Postaveno:
(1350 nebo 1376), 11.6. (nebo 30.8.)1896 (vysvěcení)
Zbořeno:
4.6.1959
Poloha:
ve vsi

Původní kostel byl nahrazen koncem 19. století novostavbou v novorománském slohu z tesaných kvádrů dle návrhu Ing. J.Karla z Vyššího Brodu (nový kostel byl postaven asi 30 m na východ od původního kostela). Trojlodní stavba dosahovala 23 metrů délky a téměř 12 metrů šířky. Ve věži vysoké padesát metrů byly umístěny čtyři zvony. Vrchol věže se nacházel přesně ve výšce 1.000 metrů nad mořem. Ztracený hlavní oltář kostela z roku 1896 byl vyřezán z polychromovaného dřeva a byl dílem Josefa Rifessera, řezbáře ze Sankt Ulrich (Gröden) v Tyrolích. Zpodobuje nahoře sv. Leopolda, pod ním Nejsvětější Trojici, vlevo nahoře sv. Linharta, vpravo nahoře sv. Jana Nepomuckého, na reliéfu uprostřed patrony kostela sv. Jana a Pavla, vlevo dole sv. Bernarda a vpravo dole sv. Benedikta. Postranní oltáře pocházely ze 17. století a byly převezeny z vyšebrodského kláštera. Věžní hodiny zhotovil hodinář Johann Krammer a kovář Wenzel Hutter z Kapliček. Nejstarší zvon byl z roku 1590, další známý zvon z roku 1618. - Kostel byl jednolodní, obdélný, loď uvnitř 23 x 11,6 m, pravoúhle zakončený presbytář 8 (hloubka) x 8,2 m (šířka), na jižní straně k němu přiléhala sakristie, ze západního průčelí vyčnívala jednopatrová hranolová věž krytá na osmistěnném jehlanci taškami. Loď a presbytář měly sedlovou střechu z cementových desek, okna dělena prutem a zdobena kružbou o kruhu a dvou polokruzích. V lodi jich bylo pět, v presbytáři jedno, navíc bylo v čelní fasádě kruhové okno s jednoduchou osmipaprskovou kružbou. Loď zaklenuta ve výši 11,8 m ve třech polích křížovými klenbami bez žeber, presbytář ve výši 10,5 m zaklenut také křížovou klenbou bez žeber. Hlavní oltář pozdně renesanční ze 17. století. Varhany postavil v roce 1874 Anton Hanel z Lince. - Po roce 1948 sloužil jako ovčín. Kolem roku 1957 byla loď kostela zbavena krovu, který byl použit na opravu vyhořelé střechy kulturního domu ve Vyšším Brodě. Kostel byl odstřelen dne 4.6.1959; před odstřelem byly oltář a varhany odvezeny neznámo kam. - Kostel stál na krásném dominantním místě. - Pozemek, na němž kostel stál, patří církvi (Cisterciáckému opatství ve Vyšším Brodě). - Ves Kapličky je zcela zbořena, nyní na jejím místě stojí dřevěná bouda a kovová vojenská pozorovatelna.

Zdroj: Václav Marek

WGS84 souřadnice objektu: 48.596797°N, 14.216715°E

Komentáře

Žádné komentáře