← kostel sv. Antonína Paduánského (Jelení) evangelický kostel (Jirkov) →
13805 kostel sv. Bartoloměje

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 737
Kód katastrálního území:
658472
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
těžba
Postaveno:
1740 - 1743
Zbořeno:
asi 1982
Poloha:
na návsi

Barokní kostel postavený podle projektu Octaviana Broggia. - Jednolodní, obdélný, s pravoúhle zakončeným presbytářem. Vnější fasády byly členěny širokými pilastry, stěny byly prolomeny obdélnými, segmentově zaklenutými okny. Dominantně bylo ztvárněno západní průčelí. Jeho plocha byla zvlněná, zdůrazněná pilastry. Ve střední ose se nacházel obdélný portál, doplněný kamennou kartuší s monogramem sedleckého opata, a nad ním segmentem sklenuté okno. Ve zvýšeném trojúhelníkovém štítu byl výklenek se sochou sv. Floriána. Interiér lodi byl rozdělen vnitřními pilastry, západní část a chór byl zaklenut valenou klenbou, střední pole plackou. V západní části byla vestavěna dřevěná kruchta. Zařízení bylo novodobé. - Po roce 1945 byl kostel ještě udržován, v roce 1959 byl restaurován hlavní oltář. Na počátku 70. let 20. století však byla pod obcí zjištěna mohutná hnědouhelná sloj a byl vypracován plán na její vytěžení spojený s likvidací obce. Dne 15.7.1976 byla z kostela sejmuta památková ochrana a mobiliář byl odvezen do teplického muzea. Asi v roce 1982 byl kostel zbořen. - Pozemek, na němž kostel stál, patří firmě Severočeské doly, a.s. z Chomutova. - Na místě vsi Jenišův Újezd je nyní důl.

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 50.565995°N, 13.721074°E

Komentáře

Žádné komentáře