← bývalý kostel sv. Bartoloměje (Chyše) kostel Narození Panny Marie (Jabloneček) →
13800 kostel Nalezení sv. Kříže

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 178
Kód katastrálního území:
991732, 991775
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
vojenský prostor
Postaveno:
(1787), 1787 - 25.10.1789 (vysvěcení)
Zbořeno:
ve 2. polovině 50. let
Poloha:
ve vsi

Farní kostel postaven na místě dřevěné kaple z roku 1787 (při její stavbě byl zároveň položen i základní kámen kostela). - Loď 15,05 x 10,45 m, trojboce uzavřený presbytář 7,6 m (šířka) x 7,75 m (hloubka), směrem k východu byla přistavěna malá klenutá sakristie, barokní věž měla lucernu krytou plechem, strop lodi s falešnou dřevěnou klenbou, presbytář byl sklenut valeně. Uvnitř byl cenný gotický kalich a zvon. Před zničením byly z kostela zachráněny varhany, ty jsou nyní umístěny v opraveném kostele v Cetvinách. - Kostel z let 1787 - 1789 byl v roce 1857 povýšen na farní. Dne 17.5.1946 rozhodla vláda o vytvoření vojenského tábora (nynější vojenský újezd) Boletice, do něhož byla zabrána i celá ves Ondřejov. Znamenalo to vysídlení celé vsi a její následné zničení. V roce 1950 byl kostel církvi zabaven a vojáci začali používat jeho věž jako pozorovatelnu. Ještě na leteckém snímku ze dne 17.9.1952 má kostel kompletní zastřešení (na rozdíl od naprosté většiny domů ve vsi). V roce 1953 byly varhany z kostela přestěhovány Vlad. Škopkem do kostela v Dobré Vodě u Českých Budějovic (v roce 1996 pak byly přestěhovány do kaple sv. Prokopa v Loučovicích, protože se uvažovalo o jejich umístění do tamního kostela sv. Oldřicha; z toho ale sešlo a jablonecké varhany byly v roce 2006 opraveny a postaveny v kostele v Cetvinách). Následně byly kostel a celá ves v roce 1953 silně poškozeny cvičnou palbou těžkého dělostřelectva z okolních kopců. Výstavná ves včetně poškozeného kostela byla zcela zničena při demolicích v letech 1956 - 1958. Na leteckém snímku ze dne 16.4.1959 již je obvodové zdivo kostela zcela rozhrnuto, nezbývá z něj prakticky nic. - Historik Ján Mlynárik popsal stav kostela v roce 1954, kdy se do Jablonce dostal během své základní vojenské služby, následovně: „…..Uprostřed obce se tyčil kostel. Jediná celkem zachovalá stavba, do jejíchž zdí se nepustily tanky. Klenba barokního kostela měla na horní polovině k oltáři několik děr po dělostřeleckých granátech, dolní část u vchodu se zřítila a do kostela svítilo žhnoucí červencové slunce. Okna, ve kterých se zachovaly zbytky barevné mozaiky vlité do olověných výztuží, zírala prázdnotou. Ve vyřezávaných dubových lavicích, které nesly znaky dokonalé řezbářské práce, se válely cihly a zdivo, polovina oltáře byla odstřelena explodujícím granátem. V průčelí oltáře visel velký obraz ukřižovaného Krista. Byla to barokní olejomalba asi metr široká a dva metry vysoká, visící napříč, držící se jakýmsi zázrakem v levém horním roku. Dole u nohou měl obraz rozsáhlou díru, způsobenou střepinou či cihlou, jinak byl pokropený drobnými trhlinkami od explodujících min. Kostelem profukoval vítr a Kristus se houpal sem a tam. Fresky na stěnách, které se zachovaly, hlásaly proroctví – byla zde bída i vítězství člověka, jeho věčné hledání a spočinutí……“ - Pozemek, na němž kostel stál, patří Agentuře hospodaření s nemovitým majetkem Ministerstva obrany ČR. - Ves Jablonec je zcela zbořena; je proměněna v dopadovou plochu střelnice.

Zdroj: Václav Marek

WGS84 souřadnice objektu: 48.830495°N, 14.083354°E

Komentáře

  • Jiří Fiedler napsal 01.03.2012 22:37

    Důsledná likvidace vsi se podobala - až na vyvraždění obyvatel - likvidaci Lidic. Kostel a všechny budovy byly srovnány se zemí (dřevěné části spáleny), vykáceny byly všechny stromy a keře, koryto potoka bylo změněno, rozorány byly všechny silnice a cesty vedoucí do vsi. Viděl jsem tento stav v roce 1960 jako voják.