← evangelický kostel (Chomutov) kostel Povýšení sv. Kříže (Chuchelná) →
13798 kostel sv. Michala

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 20
Kód katastrálního území:
653659
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
(prvně zmíněn 1352), 1839 - 1844
Zbořeno:
27.- 28.11.1968
Poloha:
na návsi

Kostel stál na pahorku šikmo vlevo nad kaplí, věž v průčelí směřovala z návsi. - Postaven původně v románském slohu. Nový kostel byl jednoduchou neslohovou stavbou s obdélnou lodí a půlkruhově uzavřeným, neodděleným presbytářem. K severní stěně byla připojena obdélná sakristie. Loď i presbytář byly zpevněny opěrnými pilíři. K západnímu průčelí byla připojena hranolová věž. Interiér byl přístupný portálem v západním průčelí, zvýrazněném několika schody. V jeho západní části byla vestavěna zděná kruchta, nesená dvěma sloupy. K nejcennějším kusům mobiliáře patřil oltářní obraz sv. Michala od Petra Brandla. Původní varhany z roku 1699 byly nahrazeny v roce 1787 nástrojem přeneseným ze zámeckého kostela v Duchcově. – Kvůli špatnému stavu bylo roku 1838 rozhodnuto o stavbě nového kostela. Roku 1839 byl proto původní kostel stržen a nový se stavěl do roku 1842; roku 1844 pak byla stavba předána. Již tehdy bylo ve zdech (hlavně na východní a severní straně) mnoho trhlin. – Nový kostel byl vybaven původním barokním inventářem i renesančním náhrobním kamenem Kateřiny Zákostelské z Bílejova z roku 1611. Gotický opukový svorník s reliéfem orlice byl vezděn do farní stodoly; dnes se nalézá ve sbírkách muzea v Lounech. - Dne 16.7.1968 ve 12:50 hodin se zřítila věž kostela (praskl nosník nade dveřmi) a zničila přilehlý dům; loď zůstala stát. Okresní národní výbor v Lounech následně uvolnil 70.000,- Kčs na demolici zbytku pro narušení statiky spodní vodou. Ve dnech 27.11. a 28.11.1968 došlo ke dvěma odstřelům; prvním byla demolována část lodi přiléhající k věži, druhým o den později pak zadní část lodi. Trosky kostela byly odvezeny do Šafrovy rokle; po úplném zboření byla část inventáře převezena do Orasic, část do Loun. V roce 2010 byl na místě zbořeného kostela postaven kříž. - Pozemek, na němž kostel stál, patří církvi.

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech + ThLic. Jaroslav Havrlant, Oblas

WGS84 souřadnice objektu: 50.39902°N, 13.858591°E

Komentáře

Žádné komentáře