← kostel sv. Bartoloměje (Hrušovany) kostel sv. Vincence Ferrarského (Hůrka) →
13793 kostel sv. Jiří

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 1869
Kód katastrálního území:
649520
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
(14. století, přestavěn 1725), 1883 - 1884
Zbořeno:
asi 20.11.1968
Poloha:
v J části vsi

Původně gotický kostel. Barokně přestavěn v roce 1725, vyhořel do základů roku 1880. Nový, pseudogotický, kostel byl postaven v letech 1883 - 1884. - Jednolodní, obdélný, s obdélným, na šířku situovaným, odsazeným presbytářem s opěráky. Stěny lodě i chóru byly nečleněné, prolomené vysokými, lomeně zaklenutými okny; pod nimi probíhala profilovaná římsa. Východní stěnu presbytáře zpevňovaly hranolové opěráky. K severní stěně chóru byla přistavena obdélná sakristie a nad jeho střechou vztyčena sanktusová věžička. K západní stěně byla připojena hranolová věž zastřešená vysokým jehlanem a s vnějším schodišťovým přístavkem na jižní straně. Interiér kostela byl vybaven novým pseudogotickým mobiliářem. Střešní krytina z břidlice. - Roku 1948 byl kostel ještě funkční, ale v dalších letech nebyl udržován a začal chátrat. V polovině 60. let 20. století měl poškozenou střechu. Dne 28.3.1967 požádal Místní národní výbor v Huntířově litoměřickou kapitulu o souhlas s demolicí kostela s tím, že pokud do 14 dnů nedostane písemné vyjádření, bude to považovat za souhlas s demolicí. O měsíc později kapitula vydala souhlas s demolicí kostela i fary; žádost Místního národního výboru o demolici ale zamítl dne 20.3.1968 Krajský národní výbor v Ústí nad Labem s tím, že na demolici nemá prostředky. Místní národní výbor v Huntířově ale nechal z věže a lodi kostela odstranit střechu a krov. Dne 18.5.1968 konstatuje krajské středisko památkové péče a ochrany přírody v Ústí nad Labem, že z kostela byla odstraněna střecha věže i lodi, doporučilo odstranit i poškozenou střechu nad presbytářem a zdivo v koruně zpevnit betonovým věncem; uzavřít vchody a ponechat kostel jako udržovanou zříceninu, příp. jej provizorně zastřešit a využívat jako sklad (kostel nebyl prohlášen památkou). Místní národní výbor v Huntířově ale nadále pokračoval v úsilí o demolici kostela a sehnal potřebná povolení. Krajský národní výbor v Ústí nad Labem dne 20.11.1968 konstatoval, že kostel bude odstřelen vojenskou jednotkou v rámci výcviku; odstřel byl naplánován na 30.11.-1.12.1968, ale již 20.11.1968 byly v kostele rozmístěny nálože a byl odstřelen asi tento den, přestože církev potvrdila svůj předchozí souhlas s demolicí až dne 16.12.1968. - Kostel stál mezi hřbitovem a školou; zůstaly zde velké hromady trosek, hlavně opracované kameny. - Pozemek, na němž kostel stál, patří církvi. - Asi v letech 2009 - 2010 byla na okraji hřbitova, nedaleko místa původního kostela, vystavěna nová velká hřbitovní kaple.

Zdroj: Vladimír Kraus + Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 50.784284°N, 14.302379°E

Komentáře

  • Vladimír Kraus napsal 10.02.2011 20:41

    Na okraji hřbitova, nedaleko místa původního kostela byla vystavěna nová velká hřbitovní kaple. Bohužel nevím kdy (2009?) a ani nemám žádné foto.

  • Michal Valenčík napsal 17.02.2011 20:21

    Informace doplněna, děkuji.

  • Vladimír Kraus napsal 20.08.2012 15:19

    Hřbitovní kaple dost možná není nová, ale stará opravená. Bohužel chybí informace...