← kostel sv. Jakuba Většího (Hostovice) kostel sv. Jiří (Huntířov) →
13792 kostel sv. Bartoloměje

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 597/1
Kód katastrálního území:
648779
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
poprvé zmíněn 1352, 1678, upraven 1772
Zbořeno:
1966
Poloha:
na návsi

Jednolodní orientovaný obdélný objekt s půlkruhově uzavřeným užším obdélným odsazeným presbytářem a hranolovou věží (se třemi zvony), s podvěžní sakristií na severní straně. Průčelí bylo tříosé, ve střední ose se nacházel obdélný vchod (s plošným rámem, profilovaným ostěním a rokajovou kartuší se znakem města Chomutova), krajní osy vyhloubené nikami se štukovými rámci a s prolamovanými segmentově vyklenutými římsami (v nikách stály pískovcové sochy sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého). Průčelní trojúhelníkově uzavřený štít s proláklými křídly, se sochou Panny Marie s Ježíškem v nice. Boční fasády o třech půlkruhově uzavřených oknech byly členěny toskánskými pilastry s vysokým kládím, vlysem a několikrát odstupňovanou římsou. Hladká hranolová věž se střílnovými okénky a barokní bání s lucernou pocházela z 18. století. V přízemí věže portál s kamenným ostěním, na hranách okoseným. Loď byla sklenuta valenou klenbou s lunetami, zdobenou štukovými rámy s perlovci, v západní části stála dřevěná hudební kruchta, nesená dvěma sloupy. Vítězný oblouk půlkruhový, presbytář sklenut valbou s konchou. Střecha sedlová s valbou, nad kněžištěm tašky, cibule věže pokrytá plechem. Interiér doplňoval mobiliář ve většině barokní. Hlavní oltář z poloviny 18. Století (plochá pilastrová architektura s volutovým kládím, rokajovou řezbou s mřížkou, s obrazem sv. Bartoloměje od J. Sternenfelse z roku 1860 a dvěma sochami sv. Petra a Pavla). Boční oltář Panny Marie z téže doby, edikulová architektura s korintizujícími pilastry, s obrazem Panny Marie Pomocné a sochami sv. Floriána a světce s křížem, v nástavci sv. Jan Nepomucký. Kazatelna byla soudobá, dekorovaná alegorickými andílky a reliéfy. Novorománské varhany z 2. poloviny 19. století od Jindřicha Schiffnera z Prahy). Sochy sv. Josefa a sv. Jáchyma z poloviny 18. století. Ukřižovaný se sochou sv. Máří Magdaleny z druhé poloviny 18. století. Kamenná renesanční křtitelnice s letopočtem 1596 měla válcovou nohou s polygonální prstencovou a polokulovou kupou s cínovou mísou z roku 1832. - Původní farní kostel ze 14. století, ke kterému měli podací právo Bořita ze Pšovlk (1380) a později Litolt z Moravěvsi (1387), stával původně na terase uprostřed svažité návsi mezi dvěma rybníky. Novou kostelní věž dal roku 1655 postavit majitel panství Thomas Nikolaus Negroni z Riesenbachu. Po prodeji panství přešel patronát nad kostelem v roce 1739 na královské město Chomutov (1739). - Barokní kostel byl postaven roku 1678 na místě starší stavby, dochovaly se pozdně gotické prvky. Úpravy proběhly v roce 1772. - V roce 1952 byl kostel již ve velmi špatném stavu, klenba lodi byla prasklá a opadávaly z ní části zdiva. Měl díry ve střeše, žádalo se o peníze biskupství, to je ale nemělo. V roce 1962 byla vyrabována krypta, rakve otevřeny a zpřeházeny. - Roku 1964 byla sňata památková ochrana z kostela, zámku i zvonice a roku 1966 vše zbořeno. - Pozemek, na němž kostel stál, patří obci Hrušovany. - Nyní je na místě kostela dětské hřiště.

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 50.386793°N, 13.497634°E

Komentáře

Žádné komentáře