← kostel Nanebevzetí Panny Marie (Hořejší Kunčice) kostel sv. Jakuba Většího (Hostovice) →
13789 kostel Panny Marie Bolestné

Torzální (známka 500) zděné kostely

Druh stavby:
poutní kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 1820
Kód katastrálního území:
645231
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
(1733), 1780 - 1.9.1782 (vysvěcení)
Zbořeno:
2.4.1966
Poloha:
J od městyse, na vrchu Randlesberg

se sanktusníkem

V roce 2000 byly z trosek vyhrabány základy zdí a podlaha kostela: zdivo je zachováno do výše max. 0,5 m, na něm je ponecháno něco sutin; většina trosek je rozhrnuta v okolí. - Kostel byl postaven na místě dřevěné kaple jako zmenšená kopie kostela ve Svérazi. - Kostel byl jednolodní, obdélný, loď se zakulacenými rohy 11,35 x 9,45 m, elipticky ukončený presbytář 6,9 (šířka) x 6,55 m (hloubka). K jižní stěně presbytáře přiléhala malá sakristie; v polovině 19. století přistavěna venku pseudogotická předsíň, nad průčelím barokní věžička. V lodi byla falešná dřevěná klenba, presbytář se zděnou klenbou, loď byla kryta šindelem, sanktusník plechem. Kazatelna rokoková s klasicistními prvky. Černozlatý hlavní oltář byl do kostela přenesen ze zrušené jezuitské koleje v Českém Krumlově, oltářní obraz Piety Teferlské malovaný na měděném plechu byl ale starší a zřejmě pocházel z původní kaple. Kromě toho zde byly ještě barokní boční oltáře sv. Anny a sv. Josefa. Malé varhany od Petra Bürgera ze Slavkova pocházely z roku 1881. - Původní dřevěná poutní kaple byla na Randelsbergu postavena v roce 1733. Nový kamenný kostel byl na jejím místě postaven v letech 1780 - 1782. Ke kostelu vedla křížová cesta z let 1850 - 1851 s kamennými zastaveními a kaplí Božího hrobu vytesanou v přírodní skalce. Roku 1904 byl kostel renovován. - Pouti ke kostelu se konaly zejména 15.9. na svátek Panny Marie Sedmibolestné. - Dne 2.4.1966 byl kostel na naléhání vedení obce Hořice na Šumavě odstřelen pracovníky Vojenských staveb Praha, přestože měl v té době pouze poškozenou krytinu. Předseda hořického Místního národního výboru František Podhola dokonce dopisem ještě ze dne 2.4.1966 poděkoval firmě Vojenské stavby za "kvalitní provedení demolice". - V hořickém Muzeu Pašijových her je zachován model kostela od bývalého německého obyvatele Hořic. - Pozemek, na němž kostel stál, patří církvi (Cisterciáckému opatství Vyšší Brod).

Zdroj: Václav Marek

WGS84 souřadnice objektu: 48.759075°N, 14.177204°E

Komentáře

  • Václav Marek napsal 03.08.2018 10:43

    V místním Muzeu Pašiových her je zachován model kostela od bývalého německého obyvatele Hořic.

  • Michal Valenčík napsal 16.08.2018 17:03

    Informace doplněna, děkuji.