← kostel sv. Mikuláše (Holešice) kostel sv. Petra a Pavla (Horní Kozolupy) →
13781 kostel sv. Šebestiána

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 1276
Kód katastrálního území:
641812
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
hraniční pásmo
Postaveno:
(16. století), (17. století), 11.10.1873 - 3.11.1877
Zbořeno:
25.3.1967
Poloha:
ve východní části náměstí

Původní kostel dal postavit v polovině 16. století majitel panství Šebestián Weitmühle. Dne 13.9.1854 vypukl požár, kterému podlehla velká část obce i s kostelem. Mše proto byly provizorně přesunuty do filiálního kostela v Nové Vsi. V roce 1857 byla zřízena z vozovny v Hoře Svatého Šebestiána provizorní kaple. Dne 1.6.1874 byl vyhlášen tendr na výstavbu nového kostela; zvítězila nabídka chomutovského stavitele Josepha Dausche. V srpnu 1874 demolována ruina původního kostela. Dne 11.10.1874 položen základní kámen nového kostela, vysvěcen 3.11.1877. - Kostel byl vystavěn jako pseudorománská stavba, s velkou obdélnou lodí a pravoúhlým presbytářem zakončeným půlkruhovou apsidou. Zastřešen byl sedlovou střechou, s drobnou sanktusovou věžičkou nad východním štítem lodě. K jižní stěně byla připojena štíhlá hranolová věž s vysokou jehlanovou střechou. U jižní stěny chóru byla drobná obdélná sakristie. Fasády kostela byly členěny pouze subtilními opěráky a čtyřmi obdélnými, půlkruhově uzavřenými okny. Tři stejná okna osvětlovala i apsidu. Interiér byl zaklenut pravděpodobně plackovou klenbou, apsida konchou. Zařízení pocházelo z druhé poloviny 19. století, ze starší svatyně byl přenesen krucifix pod kruchtou z konce 18. století a křtitelnice s cínovou nádobou z roku 1730 (obnovena 1837). Dále se v interiéru nacházela Pieta pod kruchtou od J. Wertschitzkého z Chomutova z 19. století, obraz 14 sv. Pomocníků za hlavním oltářem od V. Hellicha z roku 1860, cínové empírové věčné světlo, okenní sklomalby z roku 1931. - Na počátku roku 1967 zjišťoval Odbor výstavby ONV Chomutov technický stav kostela a podle jeho vyjádření byl kostel v dezolátním stavu, který ohrožoval padající střešní krytinou a cihlami z pilířů „uživatele komunikace“, která procházela v těsné blízkosti stavby. Narušen byl i interiér. V březnu roku 1967 byl kostel již bez střechy. - Kostel byl odstřelen dne 25.3.1967; důvodem byl jednak špatný stav, jednak požadavek armády, protože kostel představoval významný orientační bod blízko nově vybudovaným kasárnám raketového vojska. – Na místě kostela je dnes park. - Pozemek, na němž kostel stál, patří církvi.

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 50.51081°N, 13.251503°E

Komentáře

Žádné komentáře