← kostel sv. Anny (Hojná Voda) kostel sv. Šebestiána (Hora Svatého Šebestiána) →
13780 kostel sv. Mikuláše

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 911/7
Kód katastrálního území:
640956
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
těžba
Postaveno:
kolem 1300, přestavován v 15. století, 1678, 1847, 1908 - 1909
Zbořeno:
1981

Kostel byl jednolodní, s užším pravoúhlým presbytářem a hranolovou věží na severní straně. Pokrývala jej sedlová střecha. Hranolová věž při severní straně stavby byla zakončena cimbuřím a vysokou jehlancovou střechou. Nad západní částí byla štíhlá sanktusová věžička s lucernou a jehlancovou střechou. Přízemí věže bylo zaklenuto gotickou žebrovou klenbou s kruhovým svorníkem. Presbytář byl sklenut křížovou žebrovou klenbou (původní gotická žebra poškozená při požáru byla v roce 1894 nahrazena žebry štukovými).Stěny lodě byly nečleněné a interiér osvětlovala vysoká novogotická okna. Mobiliář byl převážně novogotický z přelomu 19. a 20. století. - Původně raně gotický kostel byl koncipován jako drobná pevnost. Během 15. století přestavován a vybaven náročným opevněním. Celý areál byl obklopen vodním příkopem, přes který vedl most chráněný kamennou věží s průjezdem. V roce 1651 kostel vyhořel, v roce 1678 proběhly drobnější úpravy. V roce 1847 byla na severní straně kostela zřízena kaple Panny Marie, v roce 1856 byl vyměněn rákosový strop a vyzdoben ornamentální malbou. V roce 1894 byla odhalena kamenná žebra na konzolách z doby kolem roku 1300. V letech 1908 - 1909 byla prodloužena loď k západu a postavena nová sakristie. - Počátkem 70. let 20. století se skrývka Dolu Jan Šverma Holešice, n.p. DVIL Komořany, přiblížila k hranici katastru obce. V roce 1977 byl dokončen likvidační plán a o rok později byly zahájeny výkupy nemovitostí. Hodnota kostela se hřbitovem a gotickým mostem byla stanovena na 771.787,-Kčs. V roce 1980 byla podepsána kupní smlouva mezi Kapitulní konzistoří církve římskokatolické a Severočeskými hnědouhelnými doly. V květnu 1979 byla úředně zrušena památková ochrana areálu kostela a v průběhu roku 1981 byla veškerá zástavba obce zlikvidována. Na katastru obce probíhala těžba Dolu J. Šverma Holešice, n.p. DVIL Komořany, nyní se zde nachází vnitřní výsypka Lomu Čs. armády (Severní energetická a.s.). - Pozemek, na němž kostel stál, patří firmě Palivový kombinát Ústí, s.p. z Hrbovic.

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 50.501108°N, 13.547706°E

Komentáře

Žádné komentáře