← kostel Všech Svatých (Hněvnice) kostel sv. Mikuláše (Holešice) →
13779 kostel sv. Anny

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 233/6
Kód katastrálního území:
644188
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1553, rozšířen 1625 - 1630
Zbořeno:
koncem roku 1963

Původní kaple z roku 1553 byla zasvěcena Nejsvětější Trojici. Již v roce 1598 se mluví o kostelíku postavenému nákladem Viléma z Rožmberka. V letech 1625 - 1630 byla stavba nákladem Marie Magdalény Buquoyové rozšířena na kostel (z původní kaple se stala loď) a ten byl zasvěcen sv. Anně. Od roku 1691 farní. - Jednolodní, obdélná loď 15,10 x 7,30 m, vysoká 9 m, obdélný, trojboce uzavřený presbytář 10,7 (délka) x 6,9 m (šířka), vysoký 4,6 m. Sedlová střecha krytá šindelem, nízký sanktusník (osmiboký, s cibulovitou střechou a lucernou), s malým zvonkem nad presbytářem, po obou stranách lodi tři půlkruhovitě ukončená okna, v presbytáři tři malá půlkruhovitě ukončená okna. Měl tři vchody, loď byla zaklenuta valenou klenbou se třemi výsečemi na každé straně, presbytář zaklenut falešnou zrcadlovou klenbou, zařízení barokní. Na hlavním oltáři byl obraz sv. Anny, po stranách stály sošky sv. Josefa a sv. Antonína Paduánského, na brankách sošky sv. Ondřeje a sv. Jakuba. Postranní oltář byl zasvěcen sv. Janu Nepomuckému. - Po roce 1948 se kostel ocitl v hraničním pásmu a zchátral. Dne 2.9.1963 nařídil ONV České Budějovice likvidaci kostela, zbořen brzy poté. Finanční náklad na demolici kostela dle rozpočtu OSP v Českých Budějovicích měl činit 63.869,50 Kč. Po demolici kostela zůstala stát jen věž. Vnitřní zařízení kostela bylo rozebráno, sochy převzal n. p. Antikva, České Budějovice, lavice farní úřad Brloh, zbytky varhan farní úřad Borovany. Kazatelna a zpovědnice byly uloženy v ambitech kostela na Dobré Vodě u Nových Hradů. Zbytky oltáře, obrazy křížové cesty a jiné drobnosti, pokud byly k používání, byly uloženy na faře v Horní Stropnici. - Na místě zbořeného kostela byla v době komunizmu postavena chata č.e. 117. - Kostel stál na čtveřici pozemků; tři z nich (pozemková parcela č. 233/6 a stavební parcely č. 143 a 144) jsou v soukromém vlastnictví (Josef Roch z Vlašimi), čtvrtý (pozemková parcela č. 233/15) patří církvi.

Zdroj: Ing. arch. Karel Kuča

WGS84 souřadnice objektu: 48.730104°N, 14.727412°E

Komentáře

  • Karel Kuča napsal 27.05.2013 11:51

    Poloha zaniklého kostela není správná. Stával poněkud severněji, v místech nového čp. 117, S-JTSK: -741069, -1195579. Stáří zvonice (v severním sousedství domu čp. 49) je záhadou. Na mapě stabilního katastru (1826) je dodatečně dokreslena (červeně, šrafovaně), stejně jako mnoho dalších stavebních změn v městečku, takže asi vznikla až někdy po tomto datu.

  • Michal Valenčík napsal 04.06.2013 21:30

    Poloha opravena a informace doplněny, děkuji.